Književnost Kultura

Vodič kroz književni svet Maje Herman Sekulić

MediaSfera

 

 

U Crnoj Gori je upravo izašao iz štampe tematski broj časopisa Ars – Vodič (reader) kroz književno stvaralaštvo Maje Herman Sekulić.
Posle Silvije Plat uredništvo je izabralo da predstavi našu, ali odavno i svetsku spisateljicu u obimnom i dizajnerski uređenom jedinstvenom Vodiču, uobičajenom u svetskoj literaturi, a evo sada i u našem region.

Na njemu je preko dve godine radila dr Aleksandra Nikčević- Batričević sa Univerziteta Crne Gore, uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore, praveći izbor iz Majinih knjiga i kritika o njoj, uz iscrpnu
bibliografiju od 486 jedinica koju je obradila bibiliotekarka sa Cetinja Lidija Kaluđerović.

Maja Herman Sekulić je povodom ovog izdanja izjavila: „Uz zahvalnost na ovakvoj pažnji mom delu, rekla sam im da će me ovaj kapitalni kulturni projekat, redak kod nas, navesti da se ponovo
upoznam sa samom sobom!“
NAŠA IZDANJA

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .