Medijske inicijative

Stav novinara: Pitanja se mogu postavljati samo uživo

mediasfera-konferencije-za-novinare-bez-novinara-nuns.2jpg.jpg

MediaSfera

 

 

Reagujući na odluku da se novinarima uskrati prisustvo na konferencijama za medije Kriznog štaba, te diskusije unutar profesije u vezi sa tom odlukom, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) su uputili kratku anketu svojim članovima i članicama.
Namera udruženja je bila da saznaju šta novinari misle o novom formatu obaveštavanja javnosti, koliko taj format doprinosi informisanju građana o pitanjima od javnog interesa, koliko su bili uspešni u slanju i dobijanju odgovora itd. Našu anketu, koja je sadržala pitanja sa ponuđenim odgovorima, za 24 sata popunilo je 153 članova i članica dva udruženja, koji rade u ili sarađuju sa ukupno 89 medija a od kojih je 40,7 odsto zaposleno a 59,3 odsto su frilenseri.

Javni interes?

Rezultati ukazuju na nezadovoljstvo odlukom Kriznog štaba i kvalitetom dobijenih odgovora i brigu za informisanje građana u javnom interesu. Jedno od pitanja koje smo postavili kolegama i koleginicama bilo je da li smatraju da dosadašnji način informisanja sa konferencija za štampu bez novinara omogućava profesionalno izveštavanje u interesu građana.

Rezultati ankete pokazuju da čak 95.4% učesnika smatra da su dobijene informacije uopštene i u njima nema svih podataka koji su novinarima potrebni u radu. Da format konferencija u potpunosti omogućava profesionalno izveštavanje u interesu građana smatra tek 2% učesnika ankete, a 2,6% nije moglo da proceni.

Koje su alternative?

Koleginice i kolege smo pitali i o tome kakav format pres konferencija je potreban rad blagovremenog, tačnog i objektivnog informisanja u javnom interesu.

61,4% novinara odgovorilo je da je potrebno vratiti regularne konferencije sa prisustvom novinara na licu mesta, ali obezbediti i onlajn učešće sa mogućnošću postavljanja pitanja, 28,8% da je potrebno vratiti regularne pres konferencije organizovane u skladu sa zaštitnim merama.

Tek 0,7% učesnika smatra da je potrebno zadržati postojeću formu konferencije za štampu bez novinara, uz mogućnost postavljanja  pitanja putem imejila dok je 2,6% je odgovorilo da treba ukinuti pres konferencije, a da Krizni štab može informiše građane o informacijama od javnog značaja preko saopštenja i zvaničnog sajta.

Ukupno 6,5% učesnika se odlučilo za opciju Drugo, odnosno da treba omogućiti onlajn konferencije sa mogućnošću postavljanja pitanja i potpitanja uživo, recimo na Zoom platformi, zbog toga što vrlo često ne dobijaju odgovore od sagovornika. Kao stalan problem ostaje to da nema dovoljno informacija na lokalnom nivou i da je jako teško doći do njih. 

Šta novinari treba da urade?

Na pitanje Kako bi novinari  trebalo da reaguju u cilju zaštite svoje  profesije  i  objektivnog informisanja građana na uvedenu praksu održavanja Konferencija za štampu bez prisustva novinara? 57,9%učesnika je reklo da konferencija za štampu bi trebalo bojkotovati, a prenositi samo informacije sa službenog sajta. 27% je izabralo opciju Nisam siguran šta valja činiti u ovoj situaciji.  Opciju Drugo izabralo je 13,8% članova i navelo je da treba obavestiti Evropsku uniju i međunarodne organizacije, insistirati na odgovorima gde god je to moguće, prenositi samo informacije iz kredibilnih izvora, napraviti arhivu nepročitanih pitanja unutar medijske koalicije…

Da nema potrebe za  bilo kakvim reagovanjem i da je ovakav način plasiranja informacija sasvim dovoljan smatra 1,3% učesnika ankete.

Pitanja i odgovori

Prateći diskusije u vezi sa tim koja pitanja stižu do Kriznog štaba, ko vrši trijažu itd. članove smo zamolili da nam navedu koliko pitanja su uputili imejlom za pres konferencije koje su održavane od subote 11. aprila, kada je promenjen format konferencija kao i na koliko su pitanja dobili odgovore.

Dobijeni odgovori pokazuju da je 53% učesnika nije slalo pitanja imejlom, a kao neke od razloga za to novinari navode:

 • Ne verujem da ta pitanja uopšte stižu tamo gde treba i ne vidim svrhu, ni smisao.
 • Nisam uputila pitanja, niti ću jer ne dobijam odgovore
 • Ne radim besmislene stvari. Ni na konferencijama za štampu kojima prisustvuju novinari (kakav je ovo besmisao!) umesto na postavljena pitanja priča se šta je kome volja.
 • Bojkotujem ih zbog toga, jer je reč o zloupotrebi. Hoće da se reše neprijatnih pitanja, a sanitarne mere su samo izgovor.

 Pojedini novinari su skrenuli pažnju na to da pitanja upućuju lokalnom štabu, javno preko portala,  te da na lokalu nema takvih konferencija, ili da nemaju zaduženja da prate konferencije

47% učesnika ankete koji su potvrdili da su slali pitanja Kriznom štabu, izvestilo je da je poslalo ukupno 187 pitanja. Odgovore su dobili na 30 pitanja, odnosno na tek 16% od poslatih pitanja.

Da su dobijeni odgovori bili korisni, odnosno da su sadržali ključni traženu informaciju potvrdilo je tek 7,7% učesnika ankete, 16,5% je ocenilo da je odgovor delimično sadržao ključnu informaciju dok je 27,5% reklo da odgovor koji su dobili nije sadržao ključnu traženi informaciju.

Analizom podataka utvrđeno je da su učesnici koji su odabrali opciju Drugo oni koji nisu dobili odgovore na poslata pitanja, oni koji nisu slali pitanja uopšte i oni koji nisu uneli objašnjenje.

 Pitanja na koja nisu dobijeni odgovori

Kao pitanja za koja smatraju da su od izuzetne važnosti za javnost, a na koja nisu dobili odgovore iako su ih postavili imejlom ispitanici su naveli sledeća pitanja:

 • Zašto nema pravovremenih ažuriranja podataka na lokalu?
 • Koliko su pouzdani testovi na virus?
 • Da li je iko proveravao pouzdanost i ko kontroliše ispravnost opreme, lekova i sredstava koji stižu od početka epidemije i distribuiraju se zdravstvenim ustanovama i primenjuju na gradnjinima?
 • Koliko je zdravstvenih radnika pozitivno na COVID 19 u Zaječaru? Koliko Zaječar ima respiratora?
 • Koliko uopšte ima zaraženih na lečenju u Opštoj bolnici u Subotici? Šta se dešava sa onim Subotičanima koji dolaze iz inostranstva, da li su smešteni u kućnu izolaciju ili su u Prihvatnom centru ili u bilo kom drugom objektu koji je eventualno prenamenjen sada zbog pandemije?
 • Sva pitanja koja su su u vezi sa javnom nabavkama u vreme vanrednog stanja.
 • Zbog čega se javnosti ne obraćaju isključivo medicinski stručnjaci?
 • Zašto nema dovoljno testova za sve koji se žele testirati?
 • Pitanje odgovornosti za eksploziju pandemije u pojedinim zdravstvenim ustanovama državnog tipa.
 • Zašto starima ne promeniti mogućnost izlaska u neko normalno vreme popodne na 1h da se prošetaju?
 • Da li postoji veza između zagađenja vazduha i ove pandemije?
 • Da li imamo uvid o rasprostranjenosti zaraze u kampovima (logorima) za migrante?
 • Neslužbeni podaci govore da je broj preminulih daleko veći od zvaničnog.
 • Zašto se samo u Srbiji donose najstrožije mere, kada je dokazano u zemljama u okruženju, da se može boriti protiv COVID19 i bez njih?

 Komentari koji oslikavaju pres konferencije bez novinara

 • Ne postoji dvosmerna komunikacija između novinara i gradskog Štaba za vanredne situacije.
 • Oni se nama obraćaju kad hoće, a ne kad mi imamo pitanja.
 • Uskratiti reč Informeru!
 • Pitanja se mogu postavljati samo uživo. Nezavisni mediji trebalo bi da bojkotuju ove predstave
 • Ne učestvujemo u ovom cirkusu.
 • Verujem da kolege i slušajući pitanje, a njihov odgovor, vide da nema svrhe postavljati pitanja na napamet naučen tekst toka konferencije!
 • Ne učestvujem, niti imam nameru! Osnovna Ustavna prava su mi ograničena.

Izvor: NUNS
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .