Vruće teme

Izmene na Filozofskom fakultetu zbog korona virusa: Nastava onlajn

mediasfera-filozofski-fakultet-beograd-korna-virus-reorganizovana-nastava.jpg

MediaSfera

 

 

Fakulteti u sastavu Univerziteta u Beogradu organizovaće nastavu u manjim grupama studenata, u skladu sa odlukom nadležnih o zabrani okupljanja u zatvorenom prostoru kako bi se sprečilo širenje korna virusa.
Rektorka UB prof. Ivanka Popović kaže da se zabrana okupljanja u zatvorenom prostoru, za grupe veće od 100, odnosi i na predavanja kojima prisustvuje veliki broj studenata, te da su na današnjoj sednici Senata o tome kako da se nastava reorganizuje.

Ona je rekla da će UB pratiti preporuke i odluke Vlade Srbije i reagovaće brzo.

Filozofski fakultet je, za sada, jedini javno reagovao i na svom sajtu objavio odluku  Uprave Fakulteta o odvijanja nastave elektronskim putem.

Naime, po odluci Uprave Filozofskog fakulteta „svi oblici direktne (kontaktne) nastave, grupne konsultacije, vežbanja i predispitnih obaveza realizovaće se putem elektronskih medija i drugih oblika i sredstavakoji ne podrazumevaju okuplјanje studenata i direktan međusobni kontakt“.

Integralni tekst sapštenja dekana prof. dr Miomira Despotovića prenosimo u celosti:

Ceneći da je:

-Svetska zdravstvena organizacija je proglasila pandemiju izazvanu CoronaVirus-om,

-većina zemalјa iz okruženja obustavila nastavu u školama i fakultetima,

-Vlada Republike Srbije donela odluku o zabrani javnog okuplјanja u zatvorenim prostorijama sa više od 100 lјudi,

-Senat Univerziteta u Beogradu preporučio prilagođavanje nastave na fakultetima novonastalim uslovima i posebno

imajući u vidu da nije moguće,i pored organizovanja nastave u manjim grupama, efikasno preduprediti grupisanje većeg broja studenata pre početka i po završetku nastave u holovima Fakultetai da je veći broj studenata sa različitih studijskih grupa zahtevao otkazivanje direktne (kontaktne) nastave.

Uprava Univerziteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta, u nastojanju da zaštiti zdravlјe studenata i zaposlenih, donosi

                                                                               Odluku o reorganizaciji nastave i rada Fakulteta

Svi oblici direktne (kontaktne) nastave, grupne konsultacije, vežbanja i predispitnih obaveza realizovaće se putem elektronskih medija i drugih oblika i sredstava koji ne podrazumevaju okuplјanje studenata i direktan međusobni kontakt.

U skladu sa tim nastavnici i saradnici su dužni da obave odgovarajuće pripreme i organizuju nastavu na dalјinu i o tome blagovremeno obaveste studente.

Nastavnici i saradnici koji nisu u mogućnosti da organizuju specifične oblike nastave na pomenuti način (nastava u laboratorijskim uslovima, individualni istraživački rad, rad sa specifičnom opremom i slično) mogu realizovati nastavu i rad sa studentima prema posebnom rasporedu koji će doneti nadležni prodekan.

Nenastavni i istraživački rad nastavnika i saradnika, ukoliko je to neophodno, može se odvijati na uobičajen način.

Stručne službe Fakulteta radiće prema ustalјenom radnom vremenu.

Sednica Nastavno naučnog i Izbornog veća, zakazana za 26.03.2020. održaće se u elektronskom obliku. Matrijali za sednicu biće dostupni na website-u Fakulteta, a zaposleni će biti blagovremeno obavešteni o načinu rada NN i IV.

Dekanski savet, zakazan za 17.03.2020. godine održaće se u zakazano vreme i razmotriće dalјe uslove i mere optimalnog funkcionisanja Fakulteta u novonastalim uslovima.

Imajući u vidu prethodno navedeno, sve nastavne aktivnosti studenata biće maksimalno ograničene i dozvoliće se ulazak u zgradu Fakulteta samo zaposlenima.

Uprava Univerziteta u Beogradu Filozofskog fakulteta moli sve studente i zaposlene da prate vesti i obaveštenja o radu Fakulteta koja se objavlјuju na website-u Fakulteta.
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .