Kultura Kulturna politika

„Večernje novosti“: „Tajni“ izbor za upravnika Narodne biblioteke Srbije

MediaSfera

 

 

Kako “Večernje novosti” nezvanično saznaju, Ministarstvo kulture i informisanja je usvojilo predlog Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije da se za upravnika ove nacionalne institucije imenuje Vuk Vukićević, sadašnji direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Mišljenje je prosleđeno Vladi Srbije, čija reč je poslednja u ovoj proceduri.
Odluka članova UO, koja je doneta jednoglasno i prosleđena ministarstvu, već nekoliko dana je pod velom tajne, iz nepoznatih razloga. Novosti su došle u posed tog „misterioznog spisa“.

A u njemu piše da je Upravni odbor obavio razgovore sa šestoro kandidata, među kojima je i Vuk Vukićević, a ostali su: Laslo Blašković, Dejan Ristić, Jasmina Ahmetagić, Milorad Vučković i Nenad Kebara.

U zaključnom mišljenju UO izneto je da tri kandidata ispunjavaju uslove – Vučković, Blašković i Vukićević. Za preostala tri – Ahmetagić, Ristić i Kebara – ističu da nemaju potrebno iskustvo u rukovođenju u kulturi.

Konstatovano je da je Jasmina Ahmetagić, poznati književni kritičar, uspešno obavljala više različitih poslova u Narodnoj bilioteci, na nekoliko fakulteta i u Institutu za srpsku kulturu u Leposaviću. UO je, međutim, zaključio da kvalitet njenog iskustva na poslovima rukovođenja u kulturi, „i kao formalno prihvatljiv, nije na odgovarajućem nivou„, zbog čega je i diskvalifikovana.

Dosadašnji upravnik NBS, Laslo Blašković ponudio je održiv program za naredni četvorogodišnji period, u kome, međutim, „nedostaje konkretna vizija rada same biblioteke„. Pritom, kako su ocenili članovi UO, program rada je napisan „esejističkim i slobodnim stilom, a ne odgovarajućim funkcionalnim stilom“. UO smatra da NBS tokom njegovog četvorogodišnjeg mandata nije na svim nivoima funkcionisala na odgovarajući način.

Za Milorada Vučkovića, inače penzionera, ocenjeno je da poseduje višegodišnje radno iskustvo u rukovođenju sektorima nacionalne biblioteke i da je njegov program ambiciozan. Međutim, UO izražava sumnju da su neke njegove ideje realne i ostvarljive i zaključuje da je njegov program „više posvećen stručnom i organizacionom radu, a mnogo manje misiji NBS u kulturnom životu Srbije“.

Doktor književnih nauka, pisac i privatni izdavač Nenad Kebara, nema odgovarajuće iskustvo na poslovima rukovođenja u kulturi, a njegov program rada, usmeni ekspoze i razgovor sa člnovima UO ocenjeni su kao neprihvatljiv iza izbor upravnika. Istoričar i prevodilac, dr Dejan Ristić bio je izvesno vreme na čelu NBS, ali dokumentacija o rukovođenju u kulturi koju je priložio, smatra UO, nije na odgovarajućem nivou, iako je formalno prihvatljiva. Zaključeno je da, iako, je rukovodio brojnim komisijama, nema tražene četiri godine radnog iskustva na čelnim pozicijama.

Prema oceni UO, dr Vuk Vukićević je ponudio „ozbiljan program rada i uspešno ga obrazložio„. Konstatovano je da se bavio različitim oblicima komunikacije i da je obavljao različite poslove u kulturi: savetnik ministra kulture, generalni sekretar Udruženja izdavača i knjižara Srbije, nastavnik na Računarskom fakultetu, urednik u izdavačkim kućama.

“Mada njegovo stručno obrazovanje i dosadašnja delatnost nisu primarno vezani za književnost i bibliotekarstvo, ipak, ako se svi elementi njegovog dosadašnjeg rada uzmu u obzir, kandidat može voditi NBS u narednom četvorogodišnjem periodu” – zaključio je UO.

Iz drugog pokušaja

Upravnim odborom biblioteke predsedava dr Veljko Brborić. Članovi su Dragana Grujić, Dragana Tipsarević, Mirjana Stanišić i Aleksandar Jovanović. Ova konkurska procedura je, inače, sporvedena posle neuspešnog prvog pokušaja da se izabere upravnik NBS, prošlog aprila.

Dejan Ristić: Formalno ispunjavam sve kriterijume, ali…

Na molbu predstavnika više sredstava javnog informisanja, a u vezi sa sprovođenjem Javnog konkursa za izbor upravnika Narodne biblioteke Srbije reagovao je  Dejan Ristić.

„Nakon prošlogodišnjeg neuspešno pokušanog sprovođenja redovnog Javnog konkursa za izbor upravnika Narodne biblioteke Srbije, Upravni odbor te institucije raspisao je sredinom decembra 2019. godine novi javni konkurs.

Na ponovlјeni javni konkurs priložio sam potpuno identičnu dokumentaciju onoj koju sam prethodno dostavio na prošlogodišnji konkurs, a koju je Upravni odbor onomad ocenio kao nepotpunu te me je tada eliminisao iz spiska kandidata koji ispunjavaju zakonom, statutom ustanove i kriterijumima utvrđenim javnim konkursom tražene uslove.

Nakon što sam podneo prigovor taj javni konkurs je bio poništen kao nezakonit.

U decembru sam, kao što rekoh, na ponovlјeni javni konkurs prosledio potpuno identičnu dokumentaciju koju je Upravni odbor NBS ovoga puta ocenio konpletnom te me je, u skladu sa odredbama Zakona o kulturi, pozvao na razgovor koji se obavlјa isklјučivo sa kandidatima koji ispunjavaju sve tražene kriterijume.

Tom prilikom mi je od strane Upravnog odbora saopšteno da je moj Predlog programa rada NBS ,,najobimniji i najcelovitiji“.

Nakon toga, postupajući po odredbama Zakona o kulturi, Upravni odbor NBS dostavio je resornom Ministarstvu kulture i informisanja kompletnu dokumentaciju o sprovedenom javnom konkursu, kao i obrazloženu listu kandidata koji su ispunili uslove, sa osvrtom na svakoga od njih.

Danas iz medija saznajem da je UO NBS moju kandidaturu ocenio ,,formalno prihvatlјivom“, ali da nemam ,,tražene četiri godine radnog iskustva na čelnim pozicijama“.

Drugim rečima, Upravni odbor NBS je konstatovao da formalno ispunjavam sve kriterijume, ali da ih zapravo i ne ispunjavam.

Dosta neobična, nespretna i potpuno protivpravna ocena.

Naime, javnim konkursom za izbor upravnika NBS bilo je, pored ostalog, utvrđeno da kandidat mora da ima ,,najmanje deset godina radnog iskustva u kulturi, od čega najmanje četiri godine iskustva na poslovima rukovođenja u kulturi’‘ što sam dokazao dostavlјajući originale potvrda o tome da imam više od dvanaest godina radnog iskustva u kulturi i više od šest godina na poslovima rukovođenja u kulturi.

Sa druge strane, UO NBS je konstatovao da (očito želјeni) kandidat, koji ima manje od tri godine radnog iskustva u kulturi i isto toliko radnog iskustva na poslovima rukovođenja u kulturi, ispunjava traženi uslov.

Ministar je prihvatio ovu po svemu sudeći od samog početka dobro ,,navigovanu“ i sinhronizovanu, ocenu UO NBS i svog želјenog kandidata predložio Vladi Srbije za novog upravnika NBS.

Stiče se utisak da članovi Upravnog odbora NBS, zajedno sa ministrom Vukosavlјevićem, očito slabo stoje sa osnovnim računskim radnjama sa jednocifrenim brojevima stoga što pokušavaju da nas uvere da je 3 veće, a 6 manje od 4.

Takođe, deluje i da članovi UO NBS, a i ministar skupa sa njima, pokazuju jasne prekognističke sposobnosti budući da konstatuju i to da ,,stručno obrazovanje i dosadašnja delatnost“ želјenog kandidata ,,nisu primarno vezani za književnost i bibliotekarstvo. Ipak, ako se svi elementi njegovog dosadašnjeg rada uzmu u obzir, kandidat može voditi NBS u narednom četvorogodišnjem periodu“.

Izražavam punu uverenost da će Vlada Republike Srbije, koja treba da se izjasni o ministrovom predlogu, prepoznati očito kršenje zakona, statuta same ustanove i kriterijuma utvrđenih javnim konkursom za upravnika NBS i odbaciti ovakav predlog te učiniti da se izbor upravnika NBS sprovede uz poštovanje propisa”, kaže se u reakciji  Dejana Ristića dostavljenoj medijima.
1 komentar

Click here to post a comment

KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .