Kultura Kulturna baština

Duhovno i kulturno nasleđe manastira Studenice – drevnost, postojanost, savremenost

MediaSfera

 

Izložba „Duhovno i kulturno nasleđe manastira Studenica, drevnost, postojanost, savremenost“ koju je Srpska akademija nauka i umetnosti pripremila u saradnji s manastirom Studenica, otvorena je krajem prošle godine u Galeriji SANU u Beogradu.
Autor izložbe i urednik kataloga je dopisni član SANU Miodrag Marković, a izložbu je otvorio akademik Gojko Subotić.

Ideja autora izložbe jeste da se, ukrštajući orginalne artefakte i konvecionalne eksponate sa novim tehnologijama i digitalnim instalacijama, kreira interaktivna izložba o manastiru Studenica, uz svesnost da prisustvo srpskog kulturnog i duhovnog nasleđa u digitalnoj sferi predstavlјa jedan od imperativa odgovorne kulturne politike.

Izložba se sastoji od više celina, kao što su: Istorija Studenice, Arhitektura Studenice, Likovna umetnost Studenice (Studenički živopis i plastika), Ktitori manastira, Restauracija i rekonstrukcija manastira, Manastirska riznica, Značaj Studenice u kulturnom i identitetskom obrascu srpskog naroda, Vladarska ideologija i kulturna politika Nemanjića na primeru Studenice…

Zahvalјujući upotrebi novih tehnologija, posetioci će biti u mogućnosti da vide rekonstrukcije objekata, istorijskih događaja, trodimenzionalne predstave znamenitih ličnosti koje bi na atraktivan način prenosile najvažnije informacije o manastiru, mapirane i animirane projekcije koje bi uz bogatu edukativnu naraciju oživlјavale atmosferu i lepote ovog svetog mesta, , po uzoru na virtuelne izložbe Van Goga, Klimta, Karavađa.

Aktuelna postavka podrazumeva moderan pristup i korišćenje najsavremenije elektronske opreme koja će najširem krugu posetilaca učiniti pristupačnim sve segmente manastirskog kompleksa, arhitekturu, slikarstvo, riznicu, ali i novija otkrića brojnih istraživača.

Među eksponatima su i Beogradski parimejnik, originalni novac, predmeti primenjene umetnosti, ikonoposi… Publika ima prilike da vidi kadionicu i krst Svetog Save, koji su tako dobili ime, iako potiču iz kasnijeg perioda, potom niz od 12 ikona Georgija Mitrofanovića iz 17. veka, kao i jedan od najznačajnijih predmeta u studeničkoj riznici plaštanicu Antonija Heraklejskog.

Izložba „Duhovno i kulturno blago manastira Studenica – drevnost, postojanost, savremenost“ traje u Galeriji SANU do 31. marta 2020. godine.
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .