Ekologija Magazin

Evropski „Green Deal“ sa Bečom

Sima: 53% Wiens sind Grünraum!

MediaSfera

 

 

U želji da prodube saradnju na polju suzbijanja klimatskih promena Evropska investiciona banka (EIB) i Grad Beč potpisali su u austrijskoj prestonici deklaraciju o klimatskom partnerstvu. Potpisani sporazum podrazumeva finansijsku podršku od strane EIB za buduće projekte Grada Beča u oblastima stanovanja, energetike, otpada i mobilnosti sa posebnim osvrtom na zaštitu klime. To je prvi sporazum o partnerstvu EIB sa jednom evropskom metropolom.
I ranijih godina su EIB i Grad Beč realizovali više projekata o zaštiti klime u iznosu od ukupno jedne milijarde evra, prvenstveno za različite mere efikasnosti u oblasti gradske stanogradnje. Grad Beč u okviru programa „KLIP“ sprovodi već više od 20 godina aktivnu politiku zaštite klime.

„EIB ili „klimatska banka“ Evropske unije želi masovno da proširi svoje napore u borbi protiv klimatskih promena. Sledećih deset godina želimo da iniciramo projekte za zaštitu klime u visini od jednog biliona evra. Ovaj sporazum neka bude signal i za druge metropole u Evropi“, kaže predstavnik EIB Endru Mekdovel.

„Mi u Beču smo naš finansijski sektor potpuno usmerili na aktivnosti zaštite klime. Predviđeni budžet za 2020. godinu iznosi milijardu evra“, izjavio je bečki ministar finansija Peter Hanke prilikom potpisivanja deklaracije.
Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .