Ekologija Magazin

Evropski „Green Deal“ sa Bečom

Sima: 53% Wiens sind Grünraum!

MediaSfera

 

 

U želji da prodube saradnju na polju suzbijanja klimatskih promena Evropska investiciona banka (EIB) i Grad Beč potpisali su u austrijskoj prestonici deklaraciju o klimatskom partnerstvu. Potpisani sporazum podrazumeva finansijsku podršku od strane EIB za buduće projekte Grada Beča u oblastima stanovanja, energetike, otpada i mobilnosti sa posebnim osvrtom na zaštitu klime. To je prvi sporazum o partnerstvu EIB sa jednom evropskom metropolom.
I ranijih godina su EIB i Grad Beč realizovali više projekata o zaštiti klime u iznosu od ukupno jedne milijarde evra, prvenstveno za različite mere efikasnosti u oblasti gradske stanogradnje. Grad Beč u okviru programa „KLIP“ sprovodi već više od 20 godina aktivnu politiku zaštite klime.

„EIB ili „klimatska banka“ Evropske unije želi masovno da proširi svoje napore u borbi protiv klimatskih promena. Sledećih deset godina želimo da iniciramo projekte za zaštitu klime u visini od jednog biliona evra. Ovaj sporazum neka bude signal i za druge metropole u Evropi“, kaže predstavnik EIB Endru Mekdovel.

„Mi u Beču smo naš finansijski sektor potpuno usmerili na aktivnosti zaštite klime. Predviđeni budžet za 2020. godinu iznosi milijardu evra“, izjavio je bečki ministar finansija Peter Hanke prilikom potpisivanja deklaracije.
NAŠA IZDANJA

Kategorije

20. Beogradski festival igre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .