Događaji

Promocija knjige „Druga šansa“ i izložba „Sloboda u krugu“

MediaSfera

 

 

 

Promocija monografije „Druga šansa: Rad osuđenika sa psima u KPZ Sremska Mitrovica“ i izložba fotografija „Sloboda u krugu“ će se održati u sredu, 18. decembra 2019. sa početkom od 18:00 h u svečanoj sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, na adresi Gračanička 18 (pored Collegium Hungaricum-a).
Na promociji će govoriti:

Dr Ivana Stevanović, direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
Nataša Novaković pravna savetnica Misije OEBS-a u Srbiji
Aleksandar Alimpić, upravnik Kazneno popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici

Monografija „Druga šansa: Rad osuđenika sa psima u KPZ Sremska Mitrovica“ objavljena je 2019. godine u izdanju Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i u njoj je prikazana, uz fotografije i neposredne opise samih osuđenika, primena jedinstvenog programa resocijalizacije osuđenika uz rad sa psima, koji se poslednje dve godine sprovodi u poluotvorenom delu Kazneno popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici. Sredinom 2019. godine, ovaj program počinje se primenjivati i u zatvorenom delu zavoda, gde su osuđenici izloženi većim deprivacijama i ograničenjima, što celom programu daje dodatni značaj i težinu.

Na izložbi fotografija „Sloboda u krugu“ po prvi put će biti prikazane fotografije koje ilustruju najzanimljivije i najemotivnije scene iz rada osuđenika sa psima u zatvorenom delu ove ustanove.

Ana Batrićević (rođena1985.) je viši naučni saradnik na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. Doktorat na temu “Krivičnopravna zaštita životinja“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2012. godine. Njena aktuelna istraživanja usmerena su na inovativne pristupe resocijalizaciji prestupnika.

Ana kombinuje terenska istraživanja u oblasti krivičnog prava, ekološkog prava, kriminologije i penologije sa fotografijom zato što veruje da fotografije prenose mnogo snažniju poruku nego pisane reči.

Izložbu “Sloboda u krugu” čine fotografije koje je napravila 2019. godine tokom terenskog istraživanja o primeni programa resocijalizacije koji uključuje rad osuđenika iz zatvorenog dela zatvora u Sremskoj Mitrovici sa psima iz azila za pse smeštenog u okviru te institucije.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .