Medijske inicijative

Nagrada za rad iz ekonomske istorije Balkana

MediaSfera

 

Centar za liberalno-demokratske studije i Izdavačka kuća Arhipelag raspisali su sedmi Konkurs za godišnju nagradu za najbolji naučno-istraživački rad iz oblasti ekonomske istorije Balkana.
Nagrada se odnosi na diplomske, master i magistarske radove ili doktorske disertacije koji su odbranjeni u toku poslednjih pet godina, ili su u procesu odbrane, na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i na objavljene i neobjavljene monografije autora iz pomenutih zemalja. Nagrada se odnosi i na akademske radove državljana balkanskih zemalja odbranjene u inostranstvu na engleskom jeziku, kao i na njihove objavljene i neobjavljene radove napisane na engleskom jeziku.

Biće prihvaćeni samo radovi koji se bave temama sa teritorije bar jedne od navedenih zemalja, počev od antičkog doba zaključno sa krajem XX veka. Kandidati moraju imati manje od 45 godina u trenutku podnošenja rada.

Radovi u PDF ili Word formatu treba da budu poslati na e-mail adresu: price@arhipelag.rs najkasnije do 1. marta 2020. godine.

Najbolji rad će izabrati žiri u sastavu: Mihail Arandarenko (profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu), Gojko Božović (glavni urednik Izdavačke kuće Arhipelag), Boško Mijatović (predsednik Centra za liberalno-demokratske studije u Beogradu), Branko Milanović (profesor na Postdiplomskom centru, City University of New York) i Jelena Žarković Rakić (profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu).

Najbolji rad će, uz eventualna skraćenja dogovorena sa autorom, biti objavljen u  ediciji Summa Izdavačke kuće Arhipelag, a njegov autor će dobiti nagradu od 2.000 evra.

Odluka o najboljem radu biće doneta u aprilu, a svečano uručivanje nagrade očekuje se u junu 2020. godine.

Dosadašnji dobitnici Nagrade za rad iz ekonomske istorije Balkana su Jelena Rafailović, Aleksandar Rakonjac, Milan Balaban, Luka Mrkobrada, Aleksandar Rakonjac, Milan Balaban, Luka Mrkobrada, Milan Piljak i Stefan Nikolić.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .