Duhovnost

Sveti apostol Andrej Prvozvani: Slava Karađorđevića i zaštitnik Romanovih

MediaSfera

 

 

 

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici svake godine 13. decembra po novom kalendaru, odnosno 30. novembra po Julijanskom i svom bogoslužbenom kalendaru, slaveslavi svetog apostola Andreja Prvozvanog, koji je i krsna slava porodice Karađorđević.
Sveti Andrej je bio rodom iz grada Vitsaide. Otac mu je bio Jevrejin Jona, a brat apostol Petar. Sveti Andrej Prvozvani je bio učenik Svetog Jovana Preteče, ali od onog trenutka kada je ugledao Isusa Hrista, pođe za njim kao prvi apostol, te se stoga i nazva Prvozvani.

On zatim privede i svog brata Simona (Petra) veri hrišćanskoj. Po zanimanju je bio ribar, ali na poziv Isusa Hrista, baci mreže i pođe za Nјim, posle čijeg vaskrsenja i vaznesenja primi kao i ostali apostoli Duha Svetoga. Propovedao je u mnogim zemlјama, a između ostalih u: Vitiniji, Vizantiji, Trakiji i Makedoniji, Tesaliji, Eladi, Irakliji i Amastridi. Preveo je mnoge narode u hrišćansku veru, postavio mnoge sveštenike i episkope. U Kijevu je pobo Krst na visini i prorekao sjajnu budućnost hrišćanskom narodu Rusije.

Krst Svetog Andreja Prvozvanog u crkvi u Patri

Propovedajući Hristovo Evanđelјe, on pretrpe mnoge nedaće i nevolјe, ali je ostao nepokoleblјiv u svojoj veri. Svojim čudesnim moćima iscelio je mnoge bolesne, među kojima i ženu carskog namesnika u gradu Patri, koju on podiže iz postelјe, te ona prihvati hrišćansku veru.

Prolazeći mnoge zemlјe, posetio je i grad Patra na Peloponezu, gde je u Ahajskom gradu Patre, od teške bolesti iscelio čoveka, po imenu Sosija, nakon čega je većina stanovnika toga grada primila hrišćanstvo. Među njima su bili i brat i žena carskog namesnika Egeata. Egeat je zbog toga naredio da uhapse Andreja i stave ga na muke. Nakon toga naredio je da ga raspnu na krst.

Mosti Svetog Andreja Prvozvanog

Rаzаpet je nа krstu u obliku slovа X. Sve vreme dok je visio živ na krstu, govorio je pouke hrišćanima okuplјenim oko krsta. Prisutni narod je hteo da ga skine sa krsta, ali im vojnici to nisu dozvolili. Pred svoju smrt se pomolio i izgovorio reči koje su ostale zabeležene: „Gospode Isuse Hriste, ne dopusti da me skinu s krsta, na kome visim radi imena Tvog, nego me primi, Učitelјu moj: Tebe zavoleh, Tebe poznah, Tebe ispovedam, Tebe videti želim, što jesam Tobom jesam. Gospode Isuse Hriste, primi u miru duh moj, jer već je vreme da dođem k Tebi i da gledam Tebe, za kojim silno čeznem! Primi me, Učitelјu Blagi, i učini da ne budem skinut s krsta pre no što Ti primiš duh moj!“.

Usrdno se moleći Bogu, svoju dušu mu je predao u 62. godini života.

Krst nа kome je rаzаpet, nаlаzi se u grаdu Pаtra na Peloponezu.Posle više godina njegove mošti su prenete u Carigrad u hram Svetih Apostola. Nјegova glava se nalazi u Rimu, a jedna ruka u Moskvi, dok se deo moštiju nalazi u manastiru Svetog Apostola Andreja u Kefaloniji (Grčka).

Kako je za života iscelјivao uboge i bolesne, tako je nastavlјeno i nakon njegove smrti sa delovanjem njegovih čudesnih moštiju. On pomaže svima, koji u nevolјi i bolesti traže pomoć od njega.

Slava Karađorđevića od Prvog srpskog ustanka 

Porodica Karađorđević ovaj praznik obeležava od vremena Prvog srpskog ustanka, a uveo ga je vožd Karađorđe koji je do tada slavio svetog Klimenta. Karađorđe se zavetovao svetom Andreju 1806. godine, posle oslobođenja Beograda od turske vlasti. Petar II Karađorđević je tu tradiciju porodice nastavio kao kralj Srbije uz blagoslov mitropolita Mihajla.

Sveti Andrej je apostol Carigrada i Rusije, a bio je i patron Ruskog carstva i doma Romanovih.

Značajniji datumi

Тропар (глас 4):

Јако апостолов первозваниј, и верховнаго сушчиј брат владицје всјех Андреје молисја: мир всељењеј даровати и душам нашим велију милост.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .