Vruće teme

Senat Univerziteta u Beogradu jednoglasno poništio doktorat Siniše Malog

MediaSfera

 

Senat univerziteta u Beogradu jednoglasno je doneo odluku o poništavanju doktorske disertacije ministra finansija Siniše Malog zbog činjenice da je plagirao svoj doktorat.
Kao sedma tačka na dnevnom redu Senata našla se tačka „poništavanje diplome“, čime je potvrđena prethodna odluka univerzitetskog Odbora za profesionalnu etiku, koji je utvrdio da je prilikom izrade doktorata Siniše Malog bilo neakademskog ponašanja.

Za potvrdu odluke Odbora za profesionalnu etiku glasala su 32 prisutna člana Senata, protiv i uzdržanih nije bilo, niti je bilo ko želeo dodatno da pojasni odluku.

Kako je izjavila Rektorka Ivanka Popović „odluka je usvojena jednoglasno i ona je konačna, a Siniša Mali može da pokrene upravni spor“.

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu je prethodno, na sednici tog tela održanoj 21. novembra, preinačio Odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka od 28. oktobra i jednoglasno utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije.

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu je tada saopštio da je Siniša Mali učinio povrede iz člana 22. Kodeksa profesionalne etike, jer je u delu disertacije doslovno preuzimao tekstove odnosno cele pasuse iz tekstova drugih autora, bez navođenja imena tih autora.

Mali je doktorirao 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka (FON) u Beogradu na temu „Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji“. Doktorat Malog doveden je u pitanje pre pet godina kada su ga univerizitetski profesori optužili da je plagirao deo svog rada.

On međutim, nije promovisan u doktora nauka, a rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović je posle odluke Odbora za profesionalnu etiku rekla da doktorska diploma i ne može biti uručena posle te odluke.

Proces trajao pet godina

Ispitivanje doktorata Siniše Malog, koji je u međuvremenu napredovao u političkoj karijeri i sa mesta gradonačelnika Beograda ušao u Vladu Srbije kao ministar finansija, trajala je pet godina, piše Radio Slobodna Evropa.

Fakultet organizacionih nauka je najpre doneo odluku da ministrova teza nije plagirana, jer je bez navođenja izvora preneseno samo sedam odsto teksta, ali Univerzitet taj izveštaj nije prihvatio, već ga je poslao FON-u na ponovno izjašnjavanje.

Potom je Nastavno-naučno veće FON-a usvojilo izveštaj Etičke komisije tog fakulteta o doktoratu ministra finansija Siniše Malog kojim se utvrđuje postojanje neakademskog ponašanja, ali je umesto predloga da se Malom izrekne mera javne opomene, predložilo strožu meru izricanja javne osude za sporni doktorat.

Siniša Mali je tada tu odluku doživeo kao potvrdu da njegov doktorat nije plagijat. Takođe je tada poručio da će prihvatiti njihovo mišljenje da je propust što u doktoratu nisu citirani svi izvori.

Nakon što su studenti iz udruženja „Jedan od pet miliona“ 12 dana držali u blokadi Rektorat, rektorka Ivanka Popović je obećala da će Univerzitet konačnu odluku o doktoratu Siniše Malog doneti najkasnije do 4. novembra.

Pre toga je grupa od oko 140 univerzitetskih profesora potpisala žalbu na doktorat Siniše Malog koja je predata Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu.

Radio Slobodna Evropa podseća da je profesor Evropske škole za biznis u Nemačkoj Raša Karapandža u svom autorskom tekstu pre više od pet godina analizirao doktorsku disertaciju Siniše Malog i okvalifikovao je kao „jedan je od najgorih plagijata sa kojim je srpska javnost imala prilike da se do sada susretne“.

 

Izvor: N1, Radio Slobodna Evropa/MediaSfera
NAŠA IZDANJA

Kategorije

20. Beogradski festival igre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .