Fenomeni

Tribina KREATIVNI GRADOVI – EVROPSKA PERSPEKTIVA

MediaSfera

 

Foto: Beč, EurocommPR

 

Završna tribina iz ciklusa PAMETNI – KREATIVNI – UZBUDLJIVI GRADOVI biće održana 10. decembra u Kolarčevoj zadužbini kada će biti reči o iskustvima u radu na projektima podržanih kroz program Kreativna Evropa.

Tema tribine su iskustva vodećih organizacija iz Srbije koje se bave javnim prostorima i kreativnošću na nivou Evrope: Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA, Nova Iskra i Novo kulturno naselje.
Biće predstavljena njihova međunarodna iskustva u radu na projektima koji se bave kreativnim gradovima i koji su podržani kroz glavni program EU za kulturu, Kreativna Evropa, a razgovor je namenjen profesionalcima koji žele da se upuste u razvoj sličnih inicijativa. Projekat Beogradska internacionalna nedelja arhitekture se bavi stvaranjem „zajedničkog“ u okviru javnih gradskih prostora u Evropi; Nova Iskra radi na razvoju kulinarstva kao nove grane lokalnih kreativnih ekonomija, a Novo kulturno naselje na internacionalizaciji gradova kroz saradnju s umetnicima.

Govoriće se o sledećim pitanjima:

– Na koji način evropske organizacije u kulturi pomažu ljudima da žive bolje u svojim gradovima?
– Koje pristupe podržava Evropska unija?
– Šta su specifična iskustva i naučene lekcije iz Srbije?
– Kako se u Evropi definiše zajednički prostor? Na koje načine se taj prostor stvara?
– Kakav je odnos ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja gradova i zajednica koje u njima žive?
– Šta su problemi i uspešne strategije i prakse u radu sa lokalnim zajednicama?

Učestvuju: Jelena Ivanović Vojvodić, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, Beograd,
Relja Bobić, Nova Iskra, Beograd, Marko Jozić, Novo kulturno naselje, Novi Sad. Moderatorka: Nina Mihaljinac, UNESCO katedra za kulturnu politiku i menadžment.

UNESCO katedra za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu organizuje ovu tribinu u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom, Misijom OEBS-a u Srbiji i Deskom Kreativna Evropa Srbija.

Ne propustite priliku za susret i razgovor s vodećim stručnjacima i praktičarima koje se bave javnim prostorima, kreativnošću i upravljanjem međunarodnim projektima!
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .