Vruće teme

Sednica o poništavanju doktorata Siniše Malog zakazana za 12. decembar

MediaSfera

 

Sednica Senata Univerziteta u Beogradu, na kojoj bi trebalo da bude ozvaničena odluka o poništavanju diplome doktorksih studija ministra finansija Siniše Malog, zakazana je za 12. decembar.
Na Dnevnom redu sednice kao 7. tačka navedeno je „donošenje odluke o poništavanju diplome“. Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović pojasnila je u izjavi za FoNet da je reč samo o protokalronoj potvrdi, pošto Senat zapravo samo treba da konstatuje odluku koju je doneo Odbor za profesionalnu etiku.

Na sednici 21. novembra, Odbor za profesionalnu etiku je utvrdio da postoje elementi akademske nečestitosti u izradi doktorske disertacije kandidata Siniše Malog. Odbor je svoje rešenje dostavio Senatu Univerziteta radi, kako je tada navedeno, postupanja u skladu sa Pravilnikom o postupku poništavanja diplome i dodatka diplomi

U Rešenju Odbora za profesionalnu etiku se navodi da je „Siniša Mali prilikom izrade doktorske disertacije ‘Kreiranje vrednosti kroz proces restruktuiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji’, koju je odbranio na Fakultetu organizacionih nauka 2013. godine, doslovno preuzeo tekstove drugih autora bez navođenja imena autora i izvora iz kojih je tekst preuzet“.

Nije bilo ni „jasnog obeležavanja preuzetih delova, čime je učinio povrede Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu iz člana 22 (plagiranje)“.

Odbačen je „zahtev Siniše Malog za preispitivanje odluke Nastavno-naučnog veća FON-a od 28. oktobra 2019. godine kao nedozvoljen“.

Izvor: N1
NAŠA IZDANJA

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .