Vruće teme

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – 3. decembar

MediaSfera

 

Foto: Pixabay

 

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlјe pozivaju na obeležavanje tog dana s cilјem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje lјudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i iklјučenost iz društva. Lajtmotiv ovogodišnjeg obeležavanja ovog datuma je ukinuti barijere i otvoriti vrata za inkluzivno društvo i razvoj za sve.
Procenjuje se da preko milijardu lјudi, ili približno 15 odsto svetske populacije, živi sa nekim oblikom invaliditeta, a da neki oblik invaliditeta ima od osam do deset odsto stanovništva Srbije, tj. između 560.000 i 700.000 ljudi.

“Širom sveta, osobe sa invaliditetom se suočavaju sa brojnim barijerama koje ih isklјučuju iz punog i efikasnog učestvovanja u društvenim tokovima. Oni se suočavaju sa nejednakim mogućnostima u pogledu obrazovanje, zapošlјavanje, zdravstvene i socijalne zaštite. Kontradiktornost je da su ovi sveprisutni problema ostali društveno nevidlјivi pa se i osobe sa invaliditetom osećaju nevidlјivima u svojim zajednicama, a očekuju da imaju jednake mogućnosti ali pre svega da imaju i pravo na različitost.
Republika Srbija je postigla napredak u pogledu zakonske i podzakonske regulative kada je u pitanju položaj osoba sa invaliditeom, ali je prisutan problem odgovarajuće implemantacije.

Generalne skupštine UN je u decembru 2006. godine usvojila Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Republika Srbija je 2009. godine ratifikovala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom s pratećim Opcionim protokolom uz konvenciju. Ovim dokumentom potvrđena je univerzalnost i nedelјivost svih lјudskih prava i osnovnih sloboda, kao i potreba da se osobama sa invaliditetom garantuje puno uživanje svih prava i sloboda, bez diskriminacije. Naša država je, u skladu sa preuzetim obavezama, dostavila Komitetu UN za prava osoba sa invaliditetom Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

 

Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije, koju je Vlada Republike Srbije usvojila u junu ove godine, prepoznaje osobe sa invaliditetom kao i dalјe osetlјivu društvenu grupu i među zadacima Strategije su i stvaranje bezbednog okruženja za pripadnike osetlјivih društvenih grupa i unapređenje stepena tolerancije prema njima; iskorenjivanje odnosno suzbijanje govora mržnje i akata fizičkog i psihičkog nasilјa i privođenje pravdi učinilaca takvih akata i radnji; i javno zagovaranje neophodnosti sprečavanja diskriminacije i promovisanje kulture tolerancije”, kaže se u saopštenju Kancelarije za ljudska i manjinska prava povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Niska stopa zaposlenosti osoba sa invaliditetom i neadekvatan sistem usluga i servisa socijalne zaštite i podrške i dalje su ozbiljni problemi sa kojim se osobe sa invaliditetom u Srbiji suočavaju, upozorava zaštitnik građana Zoran Pašalić. On ističe da institucija Zaštitnika građana u svom radu konstatuje čestu primenu instituta lišenja poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom i ocenjuje da takva praksa nije u duhu međunarodnih standarda, kojima se promovišu prava osoba sa invaliditetom.

Pritužbe, koje su Zaštitniku građana upućene u proteklih godinu dana, pokazuju da se osobe sa invaliditetom u Srbiji suočavaju i sa problemima koji se odnose na ostvarivanje prava na invalidsku penziju, zbog čega je njihov materijalni status u najvećem broju slučajeva nezadovoljavajući, dodaje se u saopštenju.

 

U svojim godišnjim izveštajima, Zaštitnik građana ukazuje da ni pristupačnost, kao jedan od osnovnih preduslova za puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života, nije dovoljno razvijena, što se, između ostalog, vidi u neodržavanim pešačkim stazama i fizički često nedostupnim institucijama.
Kako bi uticao na podizanje svesti o važnosti pristupačnosti, Zaštitnik građana je, dodaje se u saopštenju, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština 2016. godine ustanovio nagradu za jedinice lokalne samouprave koje su najviše doprinele razvoju pristupačnosti na svojoj teritoriji, koja se dodeljuje svake godine.

Iako bi trebalo da predstavlja okosnicu čitavog procesa deinstitucionalizacije, sistem usluga i servisa podrške osobama sa invaliditetom i starijima i dalje nije adekvatan i dovoljno razvijen, zaključuje Pašalić.

Zaštitinik građana svojim redovnim godišnjim izveštajima upućuje preporuku nadležnim organima da sprovedu sveobuhvatnu analizu stanja, potreba i mogućnosti i donese precizan plan sprovođenja procesa deinstitucionalizacije u Srbiji, a Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da obezbedi finansijski održiv sistem usluga i servisa podrške osobama sa invaliditetom.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .