Preporučujemo

Galerija Lazar Vozarević: IZLOŽBA „DIJALOG“

MediaSfera

 

Galerija Lazar Vozarević, Sremska Mitrovica

5.12-25.12. 2019.

 

Piše: Marija Vuruna, Istoričar umetnosti, kustos

 

 

Dijalog“ izložba koja je u novembru otvorena u Nacionalnoj galeriji u Beogradu nastavlјa svoj život u Legatu jednog od umetnika, učesnika izložbe Lazara Vozarevića. Ideja koja je u umetničkim krugovima pohvalјena kao postavka dostojna Muzeja moderne umetnosti u Nјujorku i okarakterisana kao udarna izložba sezone u Beogradu, od 5. decembra u proširenom obimu biće dostupna posetiocima u galeriji Lazar Vozarević.
Dijalog četiri umetnika, Lazara Vozarevića, Aleksandra Tomaševića, Mire Brtke i Milene Čubraković, po prvi put suočenih, konfrontiranih i ujedinjenih na jedinstven muzeološki način, pred posetiocima otkriva četiri vrlo bitna umetnička fenomena šezdesetih godina dvadesetog veka.

Četiri prividno, po geometrijskom jeziku, bliske figure, sličnih inspiracija i ideje povratka prošlosti kroz dijalog sa posmatračem otkriće svoje individualne i samostalne izraze.

Izložba je otvorena do 25.12.2019. godine.

 

Lazar Vozarević (Sremska Mitrovica, 15. juli 1925. – Beograd, 29. Mart 1968.)

Koliko god je u različitim stilskim fazama (kubizmu i enformelu) tragao za umetničkim identitetom, Lazar Vozarević je pratio duhovnu komponentu srednjovekovnog – vizantijskog nasleđa, što mu je omogućilo da, u sazvežđu osobenog likovnog jezika, ostvari jedinstvo forme i materije, što će njegovo delo učiniti prepoznatlјivim u srpskoj modernoj umetnosti u drugoj polovini dvadesetog veka.

Prva saznanja iz slikarstva stekao je u Školi za primenjene umetnosti u Beogradu, a Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu, na kojoj je kasnije bio i docent, je završio 1948.godine u klasi prof. Mila Milunovića.

Svoju punu umetničku afirmaciju sticao je kao član umetničke grupe „Jedanaestorica“ i „Decembarska grupa“. Okušao se u skoro svim likovnim tehnikama, od grafike i laviranih crteža do monumentalnih mozaika, koji krase Vojnotehnički institut, hotel Metropol i Dom omladine u Beogradu.

Nјegova dela danas se nalaze u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, Umjetničkoj galeriji na Cetinju, Umjetničkoj galeriji u Sarajevu, Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, Galeriji poklon zbirke Rajka Mamuzića u Novom Sadu, Pinakoteci u Bariju, kao i u privatnim kolekcijama sa prostora nekadašnje Jugoslavije, ali i stranim zbirkama u Americi ( David Rockefeller, Gene Sklar, Paul Flockerman), Italiji ( Guido Trevisan), Francuskoj (Phili-ppe Baudet).

Aleksandar Tomašević (Soko Banja, 5. avgust 1921. – Beograd, 19. juni 1968.)

Prve umetničke naobraze Tomašević je dobio u Umetničkoj školi Mladena Josića, potom na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, zatim u Parizu gde je jedan semestar proveo u Višoj nacionalnoj školi za lepe umetnosti ( École nationale superieure de beaux arts ) i u atelјeu za fresko slikarstvo profesora Pjera-Anrija Dikoa de La Eja (Ducos de La Haille). Svoje obrazovanje nastavlјa na odelјenju za konzervaciju muzeja Luvr u Parizu i na Kralјevskom institutu za zaštitu kulturnog nasleđa u Briselu.

Bio je član grupe „Samostalni“ i osnivač „Decembarske grupe“, koja je učvrstila temelјe srpske moderne umetnosti u drugoj polovini XX veka.

Umetnička dela Aleksandra Tomaševića nalaze se u stalnim postavkama Narodnog muzeja, Muzeja savremene umetnosti i Muzeja grada u Beogradu, zatim Galerije likovne umetnosti – poklon zbirci Rajka Mamuzića u Novom Sadu, kao i u brojnim privatnim kolekcijama u zemlјi inostranstvu. Među monumentalnim ostvarenjima ubrajaju se mozaici u Domu kulture u Zaječaru i na platou ispred škole u Somboru, koju je projektovao arhitekta Bogdan Bogdanović.

Mira Brtka (Novi Banovci 5. oktobar 1930. – Stara Pazova, 14. decembar 2014.)

Mira Brtka imala je, kao retko koji umetnik sa našeg prostora, široko polјe umetničkog izražavanja. Skoro da se u svim oblastima umetnosti iskušala i realizovala, stim što se ničim nije amaterski bavila. Bila je filmski i pozorični režiser, slikar, vajar, likovni kritičar, novinar, prevodilac, kostimograf, modni dizajner, a nadasve čovek vremena, istinski kosmopolita.

Milena Čubraković (Brežice, 4. novembar 1924 – Rim, 24. februar 2004.)

Milena Čubraković je svoju profesionalnu afirmaciju sticala u inostranstvu. Posle prve samostalne izložbe, organizovane u Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu, 1959. godine Milena Čubraković je napustila Beograd otisnuvši se u beli svet.

Iako je Rim bio mesto njenog stalnog boravka, centar njenog umetničkog oblikovanja i javne afirmacije, Milena Čubraković nikada nije zaboravila svoje korene i odakle dolazi. Svesna svog nacionalnog identiteta, koji se prepoznaje u njenom literalnom radu, Milena Čubraković je motivisano učestvovala na grupnim izložbama Udruženja likovnih umetnika Jugoslavije, Oktobarskog salona, Udruženja likovnih umetnika Srbije itd, omogućavajući domaćoj likovnoj publici uvid u njeno stvaralaštvo nastalo u inostranstvu.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .