Fenomeni

Ciklus predavanja : Pametni-kretivni-uzbudljivi gradovi – Vizije razvoja gradova u Srbiji

Panaorama Beča, Foto: Pixabay

MediaSfera

 

PAMETNI GRADOVI – EVROPSKE PERSPEKTIVE

19. novembar 18.00 u Maloj sali Kolarčeve zadužbine

 

 

 

Kolarčeva zadužbina u saradnji sa UNESKO katedrom za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji organizuje ciklus predavanja i razgovora PAMETNI – KREATIVNI – UZBUDLJIVI GRADOVI – Vizije razvoja gradova u Srbiji.
Ciklusom predavanja i razgovora o gradu, kroz primere iz domaće i evropske prakse cilj je da se podstaknu inicijative za participativno delovanje građana kao članova zajednice koja učestvuje u  kreirnju politika razvoja. Održivost, inovacije i objedinjeni pristup u urbanom razvoju, briga o kulturnom nasleđu, podrška u kulturi i umetnosti grad čine pametnim, kreativnim i uzbudljivim za život svakog pojedinca.Ovi razgovori su namenjeni široj javnosti, uz učešće eksperata i pojedinaca, predstavnika organizacija i institucija koje sa bave strateškim planiranjem grada.

Govore: Dominik Vajs, direktor Smart City Agency Vienna, Biljana Mickov, ekspert za kulturnu politiku, Centar za kulturu Vojvodine, Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac za međunarodnu saradnju, Centar za promociju nauke.

Gostovanje Dominika Vajsa realizovano je uz podršku Kancelarije grada Beča.

Urednik i moderator: Ljiljana Rogač Mijatović, UNESKO katedra za kulturnu politiku i menadžment Univerzitet umetnosti u Beogradu

Ciklus razgovora organizuje se uz podršku Misije OEBSa u Srbiji.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .