Film / TV

“BEOGRAD ZA POČETNIKE”: Srpske Jovanke Orleanke

MediaSfera

 

 

sreda 20h, subota 16.35h, tv Studio B

Autor: Smiljana Popov

Snimatelj i montažer: Gavro Dešić

Fotograf:  Brankica Vujadinov

 

 

O ženama vitezovima sačuvano je vrlo malo podataka u srednjovekovnoj Evropi, a Jovanka Orleanka gotovo je usamljeni izuzetak.
I dok za tu neustrašivu, tragično stradalu francusku heroinu, nema pouzdanih podataka da je nosila vitešku opremu, najvažniji srpski srednjovekovni zakon, Dušanov zakonik iz 1349. godine dokazuje da su žene u Srbiji mogle posedovati vitešku opremu, što je vrlo neobično za čitavu Evropu.

A što, priznaćete menja našu uobičajenu predstavu žene u bukagijama patrijarhata, i pruža pošteniju i verniju sliku srednjovekovne Srbije.

Zna se da je carica Jelena, žena cara Dušana, ćesto sa njim išla u vojne pohode, a učestvovala je i u radu vrhovnog vojnog saveta koji je brojao 24 najistaknutije vojskovođe, i donosila političke i vojne odluke.

O srpskim Jovankama Orleankama, o ženama vitezovima srednjovekovne Srbije istražuje nova epizoda “Beograda za početnike”.

Stručni konsultant i vodič kroz ženski srpski viteški kod je arheolog Marko Aleksić, međunarodno priznat stručnjak za srednjovekovno oružje i srednji vek, autor brojnih naučnih radova, više stotina puta međunarodno citiranih.
NAŠA IZDANJA

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .