Kultura Kulturna politika

Vranje jedino u Srbiji u Uneskovoj mreži kreativnih gradova

MediaSfera

 

Unesko je uvrstio Vranje među 66 kreativnih gradova ove organizacije za oblast muzike.
Ministarstvo kulture je saopštilo da je Unesko, u okviru manifestacije obeležavanja Svetskog dana gradova, među 66 gradova uvrstio i Vranje, kao novog člana Mreže kreativnih gradova ove organizacije za oblast muzike.

Mreža trenutno broji 246 gradova i okuplja članove koji svoj razvoj baziraju na kreativnosti u različitim oblastima: muzika, stari zanati i narodna umetnost, dizajn, film, književnost, digitalna umetnost i gastronomija, a koji postavljaju kulturu u središte svojih razvojnih strategija.

Povodom proslave Svetskog dana gradova, Unesko i zvaničnici iz 24 grada širom sveta mobilisaće različite gradske mreže i organizacije, u čijem je fokusu osim kulture i aktivan pristup inkluziji, odbrani prava, ekonomije i zapošljavanja, kao i aktivnosti u vezi sa otpornošću na klimatske promene.

Proslava će biti prilika za tzv. urbane dijaloge, kao i za prezentovanje gradova koji koriste inovativne digitalne tehnologije u svom društveno-ekonomskom i životnom okruženju.

Kao deo Uneskove Mreže, koja predstavlja laboratoriju ideja i inovativnih praksi, Grad Vranje doprineće postizanju Ciljeva održivog razvoja Agende 2030, kroz kreiranje politika i bazičnih projekata koji promovišu učešće svih zainteresovanih strana, uključujući žene, mlade, kao i ugrožene grupe.

Lokalna smouprava saopštila je preko zvaničnog gradskog sajta da je inicijativu  pokrenuo gradonačelnik Slobodan Milenković, pa je Vranje sredinom godine apliciralo za članstvo u Mreži kreativnih gradova Unesko-a u 2019. godini u oblasti muzike.

Aplikacija se bazira na strateškim dokumentima lokalne samouprave, a Vranje je jedini grad iz Srbije dobio članstvo u Uneskovoj Mreži kreativnih gradova, i to za muziku odnosno manifestacije koje promovišu vranjsku gradsku pesmu, trubu i klasičnu muziku.

Detaljne informacije o proglašenju novih članova u okviru Mreže kretaivnih gradova mogu se naći na linku  https://en.unesco.org/news/unesco-celebrates-world-cities-day-designating-66-new-creative-cities

Svetski  dan gradova obeležava se svake godine 31. oktobra.
Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .