Kultura Kulturna politika

Vranje jedino u Srbiji u Uneskovoj mreži kreativnih gradova

MediaSfera

 

Unesko je uvrstio Vranje među 66 kreativnih gradova ove organizacije za oblast muzike.
Ministarstvo kulture je saopštilo da je Unesko, u okviru manifestacije obeležavanja Svetskog dana gradova, među 66 gradova uvrstio i Vranje, kao novog člana Mreže kreativnih gradova ove organizacije za oblast muzike.

Mreža trenutno broji 246 gradova i okuplja članove koji svoj razvoj baziraju na kreativnosti u različitim oblastima: muzika, stari zanati i narodna umetnost, dizajn, film, književnost, digitalna umetnost i gastronomija, a koji postavljaju kulturu u središte svojih razvojnih strategija.

Povodom proslave Svetskog dana gradova, Unesko i zvaničnici iz 24 grada širom sveta mobilisaće različite gradske mreže i organizacije, u čijem je fokusu osim kulture i aktivan pristup inkluziji, odbrani prava, ekonomije i zapošljavanja, kao i aktivnosti u vezi sa otpornošću na klimatske promene.

Proslava će biti prilika za tzv. urbane dijaloge, kao i za prezentovanje gradova koji koriste inovativne digitalne tehnologije u svom društveno-ekonomskom i životnom okruženju.

Kao deo Uneskove Mreže, koja predstavlja laboratoriju ideja i inovativnih praksi, Grad Vranje doprineće postizanju Ciljeva održivog razvoja Agende 2030, kroz kreiranje politika i bazičnih projekata koji promovišu učešće svih zainteresovanih strana, uključujući žene, mlade, kao i ugrožene grupe.

Lokalna smouprava saopštila je preko zvaničnog gradskog sajta da je inicijativu  pokrenuo gradonačelnik Slobodan Milenković, pa je Vranje sredinom godine apliciralo za članstvo u Mreži kreativnih gradova Unesko-a u 2019. godini u oblasti muzike.

Aplikacija se bazira na strateškim dokumentima lokalne samouprave, a Vranje je jedini grad iz Srbije dobio članstvo u Uneskovoj Mreži kreativnih gradova, i to za muziku odnosno manifestacije koje promovišu vranjsku gradsku pesmu, trubu i klasičnu muziku.

Detaljne informacije o proglašenju novih članova u okviru Mreže kretaivnih gradova mogu se naći na linku  https://en.unesco.org/news/unesco-celebrates-world-cities-day-designating-66-new-creative-cities

Svetski  dan gradova obeležava se svake godine 31. oktobra.
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .