Arhitektura

Arhitektura između emocija, očekivanja i interesa

Krasica, Istra

MediaSfera

 

Četvrtak 31. oktobar 2019. u 19.00 sati
Galerija Artget
Trg republike 5/1

Predrag Milutinović, arhitekta
Učestvuju: Zorica Savičić i autor

 

Društvo i okolnosti nas teraju i uče na interes. Interes i očekivanja su opšte stvari, mogu biti pojedinačni ili zajednički, dok emocije nisu opšta stvar, one su lične, od njih se kreće.
Kakva je arhitektura danas i kakav je položaj i uticaj arhitekte na društvo? Da li arhitekta može uticati na društvene promene? Koliko su moralni međuodnos i međuzavisnost investitora, korisnika i stvaraoca u procesu koncipiranja i nastanka objekta? Kakva su očekivanja i interesi učesnika procesa? Koliko su emocije važne u stvaralačkom procesu?  Koliko je važan dijalog učesnika, a koliko dijalog sa samim sobom? Kako doći do harmonije, kako se ostvaruje balans posmatrajući projekat kroz različite kontekste, interesa, očekivanja i emocije.

Paraolimpijski centar

Kako uskladiti odnos svih učesnika procesa pokušaćemo da pojasnimo kroz prizmu različitih projekata, sa posebnim osvrtom na objekte specijalizovane namene i objekte za osobe sa invaliditetom.

Predrag Milutinović

Predrag Milutinović (1975), diplomirao na Arhitektonskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je više javnih, poslovnih,  individualnih i kolektivnih stambenih  objekata,  kao i objekata specijalne namene. Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja za svoje projekte. Učesnik javnih i pozivnih konkursa, na kojima je ostvario zapažene rezultate. Svoju praksu od 2016. razvija kroz Arhitektonski studio Mapa Architects, čiji je osnivač.

Osim projektovanjem bavi se procesima razvoja investicija, rukovođenja i koordinacije projektovanja i izgradnje velikih objekata i kompleksa.

Zumtobel Factory

Dela su mu objavljivana u štampanim i elektronskim medijima. Radovi su redovno u selekciji Salona arhitekture u Beogradu i Salona DaNS u Novom Sadu.

Učesnik je brojnih žirija u oblasti arhitrekture i umetnosti (Salon Arhitekture u  Beogradu, Stručni savet za pripremu nastupa Republike Srbije na Bijenalu Arhitekture u Veneciji 2018/2020).
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .