Događaji

Izložba “Umetnost u pokretu. Priča o jednom zidu“

MediaSfera

 

Izložba „Umetnost u pokretu. Priča o jednom zidu ” biće otvorena 29. oktobra u 20 časova u Beogradu u prostoru Papergirl Galerija Hub i moći će da se vidi do 8. novembra.
Izložba predstavlja proces nastanka murala koji je nakon radioničarskog rada migrantkinja i umetnika osvanuo na zidu Muzeja afričke umetnosti. Koristeći grafite kao medijum, učesnice projekta su izrazile sopstveno isksustvo, kreirajući tako mesto za susret, dijalog i razmenu. Kroz radioničarski rad u tome su ih pratili umetnici Jana Danilović i Nikola Radosavljević kao i autorka projekta Milica Mraović a u saradnji sa NVO Atina i Muzej afričke umetnosti / The Museum of African Art.

Kako je ideja projekta da umetnost u pokretu bude mesto susreta, poziv na razgovor i razmenu, prilikom otvaranja i trajanja izložbe posetioci će imati priliku da napišu razglednice sa motivima nastalih tokom radionica i pošalju ih svojim prijateljima, porodici, kolegama, ljubavima, zaboravljenim ili započetim razgovorima koji treba da se nastave…

Više o projektu:

Projekat Grafiti u pokretu je autorski projekat Milice Mraović i fokusiran je na davanje glasa različitim marginalizovanih grupama u javnom prostoru, putem umetničke i prostorne pedagogije. Korišćenjem angažovane street art umetnosti i participatornih praksi u javnom prostoru, kreira se platforma za ekspresiju aktuelnih problema i drugih i drugačijih percepcija.
Sam čin oslikavanja predstavlja specifične umetničke intervencije na različitim mestima društvenog prostora, kao posebna mesta susreta i aktivne iskustvene razmene sa opštom populacijom. Grafiti u pokretu doprinose ideji kolektivne akcije i formiranju zajedničkog kritičkog prostora kroz umetničke participatorne prakse, dok se zajednička umetnosti koristi za promociju različitih, utišanih ili nečujnih percepcija.
NAŠA IZDANJA

59. Oktobarski salon

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .