Događaji

Izložba slika Snežane Vujović Nikolić: Putovanja misli ili deo koje je preuzelo izgled života

MediaSfera

 

Piše: Marta Vukotić Lazar

 

U Galeriji savremene umetnosti Pančevo u utorak, 24. septembra u 19 časova otvara se samostalna izložba Snežane Vujović Nikolić “Načelo identiteta”.
“Umetnički svet Snežane Vujović Nikolić koji je pred nama, izražava ideju o tome kako osećanja i raznorodna subjektivna iskustva, koja dolaze i odlaze, u toj svojoj složenoj sintezi suštinski daju našem unutrašnjem život jedinstveni i lični pečat.

Izloženi radovi tako postaju i elementi vlastite istorije Snežane Vujović Nikolić, u kojoj ta iskustva dobijaju opipljivu strukturu i mogu se pojmovno spoznati. Reč je o virtuelnom prostoru kao „primarnoj iluziji“, koju obavija virtuelno vreme, kao muzika, kao tišina, a koja se pojavljuje kao slike življenog, a ne očitanog vremena na zidnom časovniku.

Sve izloženo – svi ti nezavisni, ali snažno povezani radovi u kontekstu ličnog iskustva same umetnice, sačinjeni su od opipljivih materijala, kao i virtuelnih elemenata, koji podstiču privid i snažnu izračajnost svakog rada ponaosob.

Snežana Vujović Nikolić pribegava logici geometrijskog reda u oblikovanju, kao i zanimljivim naslovima svojih radova, a koji na taj način predočavaju prirodu i obrasce čulnog i čuvstvenog života svoga tvorca.

Predmete koje je umetnica izabrala iz produkcije komercijalne kulture, kao što su lako prepoznatljivi keramički i porcelanski tanjirići, viđeni u izlogu neke prodavnice mešovite robe ili prosto uzeti iz stare roditeljske vitrine – „okupljeni“ su na njenim radovima kao algorija savremenog života sa korenima u raznim „džepovima“ prošlosti.

Naslovi radova pojavljuju se kao markeri entiteta, kao pojmovi: Načelo identiteta, Trpeza, Božuri, Sopoćanske brojanice, Višnjik, Četri godišnja doba, Mrtva priroda/Kontinentalni doručak, Ružica, Pejzaž, i imaju svoje utemeljenje u drevnoj istoriji i tradiciji i jasno ukazuju na korene i tlo sa kojeg potiče ova umetnica.
Istorijsko – umetničke refleksije Snežana Vujović Nikolić koristi između ostalog i da bi se osvrnula na probleme života u sadašnjosti i to na način što je prošlost kroz izložene radove, „učinila čitljivom“. Brojanice nas tako uvode u njen lični prostor, Četri godišnja doba ukazuju na prolaznost života, 1+11 se bavi temom ljubavi, Trpeza značajem zajedništva, Ružica je priča o nasleđu i o lepoti davanja, dok Pejzaž satkan od neba, vode i zemlje, pokreće temu pripadnosti rodnom tlu, narodu, slobodi, i svi zajedno nose snažne i emotivne poruke poput boja na radovima kao što su Božuri, Višnjik ili Ružica.

Svi ovi kolaži, prostorno – likovne instalacije, od drveta, piljevine, keramičkih i porcelanskih tanjirića, koji su zaliveni providnom smolom ili utkani u kamenu podlogu itd., ukazuju i na angažovanu zainteresovanost umetnice za prirodu vremena, za temporalnost (društvenog, ličnog, svetsko-istorijskog, večnog…). Na taj način uvedena pravila među-igre predmeta, ideja, instalacija, postaju primarni materijali njene umetnosti, koja traga za odgovorima, a koje nije moguće naći merenjima ili ogledima – već jedino promišljanjem i molitvama. U duhu, mediju, kao i po načinu kako se obraća posmatraču, umetnost Snežane Vujović Nikolić nosi izuzetno snažnu poruku i o savremenom životu.

To je umetnički svet u kome se neuhvatljiva „ideja kroz svaki pojedinačni rad predstavlja kao određena koncepcija subjektivnog iskustva. Forme stvorene pod snažnim uticajima boje i teksture materijala uobličene su i brižljivo tonirane, čime dobijaju nešto mnogo više od oblika, a to je izražajnost forme simboličkog karaktera. U širem kontekstu ove forme su pojmovne i ovaploćuju se u umetničkom delu odakle i proizilazi njihova izražajnost.

Umetničke slike Snežane Vujović Nikolić oblikuje prostor po sistemu uravnoteženih oblika, dinamičkih veza, izvesne napetosti i razrešenja između njih, dok ga je u kontekstu njegovog virtuelnog ustrojstva moguće sagledati i kao simbol životnog osećanja, koji autorka želi da podeli sa posmatračem.

Celokupni opus Snežane Vujović Nikolić tako preuzima izgled života.
NAŠA IZDANJA

59. Oktobarski salon

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .