tech/web

Beograd pravi aplikaciju za doniranje drveća

MediaSfera

 

Foto: Pixabay

 

 

Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda raspisao je tender za izradu nove mobilne aplikacije koja će omogućiti građanima i firmama da doniraju stabla koja će kasnije biti posađena na zelenim površinama glavnog grada.
Aplikacija „Moje drvo za grad Beograd“ bi trebala da sadrži kalkulator koji će računati količinu zagađenja ugljen-dioksidom koje građani ili kompanije emituju, nakon čega će im sugerisati koliko stabala treba posaditi, odnosno donirati, kako bi se taj uticaj sveo na nulu. „Kupovina“ drveća će se obavljati unutar aplikacije, korišćenjem platnih kartica.

Zelenilo će biti sađeno na lokacijama na kojima je planirana revitalizacija postojećih ili izgradnja novih zelenih površina.

Preduzećima će za ovakav vid društvenog angažovanja biti izdavani posebni sertifikati o zelenom poslovanju, a program će predviđati i korporativno „brendiranje“ delova javnih zelenih površina u slučaju da firme doniraju veću količinu stabala ili ostalih elemenata u parkovima.

Sva stabla posađena uz pomoć ove aplikacije će biti mapirana, korisnici će moći da ih lociraju putem GPS-a, a biće dozvoljen i odabir vrste drveta koje će biti sađeno.

Predviđena je i implementacija tzv. proširene stvarnosti (augmented reality), koja će na ekranu mobilnog telefona prikazivati fotografiju ili logotip donatora kada korisnici upere kameru u pojedinačno stablo.

Lokalna samouprava je napomenula da program mora da obebedi zaštita podataka korisnika u skladu sa republičkim propisima i međunarodnim standardima.

Rok za izradu softverskog rešenja je 30 dana od zaključenja ugovora.

Ponude se dostavljaju u otvorenom postupku, tako da vrednost nabavke nije unapred ograničena.

 

Izvor: Nova ekonomija
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .