Vruće teme

Vrhovni kasacioni sud odbio zahtev Ministarstva građevinarstva u slučaju gondole na Kalemegdanu

MediaSfera

 

 

Vrhovni kasacioni sud (VKS) odbio je zahtev Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da preispita odluku Upravnog suda kojom su privremeno obustavljeni radovi na izgradnji gondole na Kalemegdanu. Upravni sud je u aprilu ove godine takvu odluku doneo nakon tužbe Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI). 
U obrazloženju odluke Vrhovnog kasacionog suda se navodi da odluka Upravnog nije pravosnažna, odnosno da još nije odlučeno o osnovanosti tužbe RERI-a, te da se stranka u postupku može žaliti VKS samo u slučaju kada je reč o pravosnažnoj sudskoj odluci, piše Insajder.

Vrhovni kasacioni sud se tokom odlučivanja o tužbi Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nije upuštao u osnovanost navoda Ministarstva, koje je tvrdilo da u ovom slučaju nisu bili ispunjeni zakonom predviđeni uslovi za odlaganje izvršenja osporenog upravnog akta, odnosno građevinske dozvole, niti da li je Institut RERI mogao biti stranka u postupku.

“Odluka Upravnog suda ne predstavlja pravnosnažnu odluku čije preispitivanje stranka može tražiti pred Vrhovnim kasacionim sudom podnošenjem zahteva za preispitivanje sudske odluke kao vanrednog pravnog sredstva. Vrhovni kasacioni sud našao je da je zahtev nedozvoljen”, navodi se u obrazloženju VKS.

Sud dalje navodi da rešenje o odlaganju izvršenja (privremena obustava radova) predstavlja meru privremenog i preventivnog karaktera ustanovljenu u skladu sa Preporukom Komiteta ministara Saveta Evrope o privremenoj sudskoj zaštiti u upravnom postupku.

“Tim rešenjem se ne odlučuje o predmetu spora, niti se prejudicira ishod upravnog spora”, navodi VKS.

Ministarstvo građevinarstva tužbu Vrhovnom kasacionom sudu podnelo je ubrzo nakon odluke Upravnog suda da privremeno obustavi pripremne radove na izgradnji gondole na Kalemegdanu, rečeno je Insajderu u tom ministarstvu. Kako su tada naveli, zahtev VKS su podneli jer grupa građana (organizacija RERI) po čijoj tužbi je doneta odluka o privremenom obustavljanju radova “ne može biti stranka u postupku”.

Odluku o privremenoj obustavi radova na realizaciji projekta izgradnje gondole Upravni sud je doneo  pre pet mesecu. Naime, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) tužio je Ministarstvo građevinarstva, koje je izdalo građevinsku dozvolu za pripremne radove na izgradnji žičare na jednoj parceli na Kalemegdanu, nakon čega je Upravni sud radove privremeno obustavio do donošenja konačne odluke o zakonitosti odluke

Upravni sud je zaključio da je zahtev RERI-ja za odlaganje izvršenja rešenja osnovan, te da bi izvršenjem rešenja o građevinskoj dozvoli mogla bila naneta šteta širim interesima javnosti koja bi se teško mogla nadoknaditi.

Iako je Ministarstvo u prvoj reakciji saopštilo da će poštovati ovakvu odluku Suda, ubrzo je podnelo tužbu Vrhovnom kasacionom sudu (VKS).

“Smatramo da grupa građana koja je podnela tužbu Upravnom sudu ne može biti stranka u postupku. Osim te grupe građana, po istom osnovu tužbu je Upravnom sudu podnelo i više fizičkih lica, a u jednom slučaju tužba je odbijena”, rečeno je Insajderu u Ministarstvu građevinarstva.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je 1. aprila ove godine izdalo građevinsku dozvolu kojom se odobravaju pripremni radovi na Beogradskoj tvrđavi za izgradnju gondole i to na katastarskoj parceli 64/17. Kako su tada naveli u organizaciji RERI, reč je o području arheološkog nalazišta “Antički Singidunum”.

Kako je navedeno u građevinskoj dozvoli, pripremni radovi uključuju postavljanje gradilišne ograde, instalacija i oprema „privremenog karaktera“, zemljane radove i radove na stabilizaciji terena, kao i osiguranje iskopa prema susednim parcelama bušenim šipovima.

Gotovo celokupna stručna javnost protiv gradnje žičare

Gradnji gondole u Beogradu usprotivila se gotovo celokupna stručna javnost, odnosno više od dvadesetak strukovnih udruženja, naučnih instituta i obrazovnih katedri za očuvanje kulturnog nasleđa, koji su zahtevali da se projekat obustavi. Peticiju za to potpisalo je oko 14.000 građana.

Nakon što je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture dao saglasnost za izgradnju gondole, oglasili su se konzervatori tog zavoda, koji su apelovali da se gradnja žičare na Beogradskoj tvrđavi obustavi.

Konzervatori su ukazali na to da nisu učestvovali u donošenju dozvole za gradnju, već samo arhitektonsko odeljenje RZZSK koje, kako je navedeno, takođe nije bilo jednoglasno.

Gradnji gondole usprotivilo se i Odeljenje istorijskih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), koje je ocenilo da bi taj projekat „grubo narušio celinu jedinstvenog spomenika i viziju položaja Beogradske tvrđave na ušću dveju velikih reka kakav nema nijedan srednjovekovni grad“.

Prema istraživanju Insajdera, planovi razvoja grada razlikuju se jedan od drugog i dok urbanistički plan predviđa žičare, ali ne precizira gde, Plan generalne regulacije zabranjuje njenu gradnju na Beogradskoj tvrđavi.

Poslednji usvojen Plan detaljne regulacije za gondolu poziva se na oba dokumenta, a predviđa gradnju baš na Kalemegdanu. Sva tri dokumenta usvojila je gradska skupština u protekle tri godine.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je u izjavi za Insajder rekao “da ne razumemo šta sa čim treba da bude usklađeno i da je sve u skladu sa zakonom”. Prema njegovim rečima, oni koji se sada bune to su mogli da rade u vreme dok je bila javna rasprava.

Prema planu beogradskih vlasti i JP Skijališta Srbije, koje se vodi kao investitor ovog projekta, projekat izgradnje gondole u Beogradu trebalo bi da bude realizovan do kraja ove godine. Ministarstvo građevinarstvo izdalo je lokacijsku dozvolu za gradnju žičare u prestonici, kao I građevinsku, ali samo za sprovođenje pripremnih radova na ovom projektu. Na građevinsku dozvolu se još čeka, jer nije završena projektno – tehnička dokumentacija.

 

Izvor: Insajder
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .