Kultura

Laufer galerija: Rođendanska izložba FIVE YEARS

MediaSfera

 

 

 

Izložba FIVE YEARS zaokružuje petogodišnji rad galerije Laufer (Krunska 42). Na izložbi će biti predstavljeni umetnici: Boogie, Vesna Pavlović, Dragan Bibin, Boris Lukić i Mihael Milunović. Izložba će biti otvorena u četvrtak 19. septembra u 18 sati.
“Umetnost nikada nije slučajnost. Ona je rezultat brojnih unapred određenih uslova, pre svega geografskih. Trenutni proces globalizacije umetnosti doprinosi zamagljivanju ove činjenice: umetnici više nemaju, ili ne bi trebalo da imaju mesto porekla. Njihov rad bi trebalo da bude bez granica, bez vidljivog traga odakle potiče. Od njih se traži da govore isključivo o sebi i svojim ličnim problemima. Na taj način nastaje opasnost da se umetnici distanciraju od svoje branše i svog okruženja – dok je celokupna istorija umenosti izgrađena na pretpostavci da umenik, naročito veliki umetnik, retko kada dolazi sâm i ni od kuda.

 

U Beogradu i Srbiji poreklo umetnika je veoma očigledno. Dvadesetogodišnja, skoro-potpuna izolacija pokazuje i svoju drugu stranu: umetničku scenu, poput kineske devedesetih godina, koja je i dalje izuzetno koherentna i razvija se svojom specifičnom dinamikom. Beogradski i srpski umetnici, bez obzira na medij koji su izabrali da koriste, imaju vidljivo poreklo, oni pričaju priču koja počiva na kolektivnom narativu. Oni su kritički podsetnik o tome da univezalno može biti dosegnuto samo kroz pojedinačno.

 

 

Prošlo je FIVE  YEARS od kako živim i radim na ovoj umetničkoj sceni. Najpre kao kolekcionar, inicijator izložbi, a potom i kao promoter umetnika i kao galerista. FIVE  YEARS je prilika da ispričamo šta se dogodilo za ovo vreme, kako se desio razvoj od neformalne umetničke agencije do zvanične galerije poznate umeničkoj publici. Izložba je i pokušaj da se predvidi šta nam predstoji u narednih pet godina, pa i dalje u budućnost, s obzirom na to da umetnici mlađe generacije počinju da osvajaju punu pažnju međunarodne umetničke scene.

 

Ambicije za budućnost bile bi besmislene, ukoliko ne bi bile utemeljene na činenici da je imidž Beograda i Srbije značajno unapređen, kako kao regionalnog finansijskog i ekonomskog centra, tako i kao okosnice regionalne umetnosti. Već su se same umetničke galerije u poslednje tri godine razvile poput pečuraka, a Vračar je postao prethodnica ovog pokreta. Veći broj posetilaca, veći broj kupaca i sve više spominjanja u umetničkoj štampi svake godine ukazuje na neizbežan ishod povratka Beograda na svetsku umetničku mapu. Galerija Laufer je poslednjih  FIVE  YEARS učestvovala i u izveznoj meri doprinela formiranju ovog pokreta.

 

Ova izložba ne predstavlja sopstveno tapšanje po ramenu, već podsećanje i podsticaj umetnicama, posetiocima i kupcima da cene svoj kolektivni identitet, da ga budu svesniji, kako njegove moći, tako i njegovih mana.” – David Laufer, galerista

 

*********

 

FIVE YEARS

 

Laufer gallery – 19.09.2019 18:00 – Krunska 42

 

Art is never a coincidence. It is always is the end product of a long series of predetermined conditions, primary among which is geography. The current globalization of the art world is an attempt at blurring this fact: artists are no longer, or should no longer come, from somewhere. Their work should be boundless, untraceable. They are required to speak strictly of themselves and their individual issues. The danger is that, in doing so, they disconnect themselves, and from their peers, and from their background – but all art history is built on the premise that artists, specifically great artists, rarely appeared alone and out of nowhere.

 

 

In Belgrade and in Serbia, the artist’s origin is very much apparent. A twenty-year near-complete isolation came with a flip-side : the art scene, like that of China in the nineties, is still remarkably coherent and works along its specific dynamic. Belgrade and Serbian artists, whatever their media of choice, all come from somewhere and tell a story that rests on a collective narrative. They are a critical reminder of how the universal can only be reached through the particular.

 

It has now been F I V E  Y E A R S years that I work on this art scene. First in a capacity of an individual collector, the initiator of the exhibitions , then as a promoter and gallerist. F I V E  Y E A R S is an occasion both to talk about what has happened during this time, how things have developed from a lateral art agency to a more central  established gallery recognized by audiences. It also is an attempt at foreseeing what is in store for the coming five years and hopefully beyond, as some of the artists of the young generation finally start to get undivided international attention , helping to bring an entire scene to fore.

 

Indeed ambitions for the future would be laughable if they were not supported by some facts. Belgrade’s image has significantly improved, as a regional financial and economic capital as well as an art powerhouse. Art galleries have mushroomed in the past three years alone, and Vraćar has now become their choice district to launch their offensive. More visitors, more buyers and more mentions in the art press every year tell that something inevitable is on its way. As an individual gallery, Laufer has been engaged in this movement during these past  F I V E  Y E A R S and to a degree has helped shape it. This show is not about patting ourselves on the back, it is about reminding artists, visitors and buyers alike to value this collective identity, to be more conscious of it, of both its power and of its frailty. – David Laufer, gallerist
Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .