Pop kultura

Šara pirotskog ćilima na poštanskoj marki

MediaSfera

 

 

 

Šara pirotskog ćilima naći će se na poštanskoj marki, šalterskom tabaku i prigodnoj koverti povodom dolaska  predsednika Turske u Srbiju i 140 godina od uspostavlјanja diplomatskih odnosa Srbije i Turske.
Kao motiv marke Pošta Srbije staviće jednu šaru pirotskog ćilima sa kraja 19. veka (tzv. „poslužavnik“ ). Ideja je da se  „tkanje“ diplomatskih odnosa Srbije i Turske najlepše može prikazati putem nacionalnih etno motiva.

 

Ova šara iako modernizovana u potpunosti je prilagođena temi a koloritom šare se  želi asocirati na boje zastave obe zemlјe. Zbog toga ponavlјanjem elemenata šare koji se prostiru duž celog tabaka simbolično se prikazuje kontinuitet i u diplomatskim odnosima dve zemlјe.

 

Godine 1879. Knežina Srbija i Turska zvanično su uspostavile diplomatske odnose. Još je knez Miloš 20-tih godina XIX veka opštio sa portom preko deputacija, a sticanjem autonomije Srbija dobija pravo da šalјe predstavnika (kapućehaja) u Carigrad.

 

U novom veku odnosi su ponovo na uzlaznoj putanji i postaju sve bolјi i uspešniji kako na političkom tako i na privrednom, ekonomskom i kulturnom nivou.

 

Stručna saradnja: mr Dragoš Petrović, istoričar, Arhiv Jugoslavije, Beograd i Tatijana Karanović, kustos Muzej Ponišavlјa Pirot. Umetnička obrada marke: Nadežda Skočajić, akademski grafičar.

 

Stručna saradnja: mr Dragoš Petrović, istoričar, Arhiv Jugoslavije, Beograd i Tatijana Karanović, kustos Muzej Ponišavlјa Pirot. Umetnička obrada marke: Nadežda Skočajić, akademski grafičar.

 

Izvor: Muzej Pirot
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .