tech/web

Slanje komercijalnih poruka samo uz pristanak potrošača

MediaSfera

 

Foto: Pixabay

 

 

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) kojim se slanje komercijalnih poruka putem sms-a i mejla omogućava samo uz prethodni pristanak potrošača kome je ta vrsta poruka namenjena.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je u raspravi da se slanje neželjenih poruka elektronskim putem, sa aspekta potrošačkog prava smatra „nasrtljivom nepoštenom poslovnom praksom“.

 

Slanje komercijalnih poruka mimo saglasnosti osobe kojoj je upućena, izmenama zakona je takođe prekršajno sankcionisano, fiksnom kaznom od 100.000 dinara za pravno lice, odnosno 20.000 dinara za preduzetnika.

 

Izmenama Zakona se propisuje i obaveza čuvanja podataka (IP adrese) o korisniku usluge informacionog društva minimum 30 dana nakon prestanka pružanja te usluge. Ova obaveza se odnosi na prenosnike, na primer, vlasnike raznih onlajn platformi preko kojih drugi trgovci oglašavaju svoje proizvode i veoma je značajan mehanizam za utvrđivanje odgovornosti za sadržaj poslatih poruka.

 

Za nepoželjne SMS-ove i mejlove kazna od 100.000 dinara, a za govor mržnje milion dinara

 

Đorđević je objasnio da će u narednom periodu biti efikasnija kontrola subjekata koji elektronski posluju jer će inspekcijski organi preko obaveze čuvanja IP adrese moći lakše da dođu do pravog objavljivača sadržaja, a kroz uvođenje prekršajnih naloga nadzor će biti efikasniji.

 

Ovim izmenama Zakona omogućava i prekogranično pružanje usluga informacionog društva tako da će danom stupanja u EU domaći pružaoci registrovani u Srbiji moći pravno da se nastanjuju u zemljama članicama EU pod jednakim uslovima, kao i obrnuto.

 

Takođe, izmenama Zakona uvodi i mehanizam sa uklanjanje nedopuštenih i nezakonitih sadržaja sa interneta. Nadležnim organima omogućava da donesu akte kojim nalažu, na primer vlasnicima internet sajtova, da uklone nedopušteni sadržaj, među kojima je govor mržnju, u toku od dva radna dana.  Ukoliko to ne učine, pravna lica će novčano biti kažnjena sa 100.000 dinara do 1.5 miliona dinara pravno lice, a preduzetnici od 10.000 do 300.000 dinara.

 

Izvor: Blic
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .