Kultura

Zašto je privremeno zatvoren Srpski kulturni centar u Pekingu

MediaSfera

 

 

Foto: Ministar kulture Vladan Vukosavlјević na otvaranju Srpskog kulturnog centra „Ivo Andrić” u Pekingu, u novembru 2018. (Foto Tanjug)

 

 

Ni pola godine od svečanog otvaranja institucije države Srbije nisu uspele da uklone prepreke za nesmetan rad centra „Ivo Andrić” u glavnom gradu Kine
Uz zvuk gusli, među delima savremene likovne i primenjene umetnosti, krajem novembra prošle godine svečano je otvoren Srpski kulturni centar u Pekingu „Ivo Andrić”, a ovih dana već je privremeno obustavio rad jer nije završena kompletna papirologija u skladu sa procedurama NR Kine.

 

– Akt o registraciji i dozvola za rad samog centra uredno su dobijeni pre otvaranja Kulturnog centra i time je deo formalnosti uspešno okončan, no ostao je deo koji se tiče razlika u poreskom sistemu koji se bitno razlikuje u odnosu na Republiku Srbiju. Naša ambasada u Pekingu sve vreme je bila angažovana u cilju povoljnog rešavanja pitanja statusnog i poreskog tretmana i poslovanja, ne samo ustanove, već i zaposlenih – kažu za „Politiku” u Ministarstvu kulture RS.

 

Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije ističu da su nastale teškoće rezultat različitih propisa i statusa koji Kulturni centar Srbije u Pekingu ima u Srbiji i NR Kini.

 

Kinesko pravno lice

 

– Naime, sporazum između vlada Srbije i Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara predviđa da se oni osnivaju i deluju u skladu sa propisima države prijema. Ovo praktično podrazumeva da Kulturni centar Srbije u Pekingu (i direktor centra), prema tumačenju kineske strane, deluje kao kinesko pravno lice (praktično kineska „firma”), dok se po našem zakonu kulturni centar smatra javnom organizacijom koja deluje u okviru budžetskog sistema Republike Srbije – saopštilo je naše Ministarstvo spoljnih poslova.

 

Stoga je, kažu, potrebno rešiti pitanja statusnog i poreskog tretmana i poslovanja – ne samo kulturnog centra kao ustanove, odnosno pravnog lica, već i statusa lica koja su tamo zaposlena.

 

Problem s pečatom

 

Zbog različitih zakonskih propisa pojavio se i tehnički problem sa sadržajem pečata koji Kulturni centar Srbije koristi u poslovanju, jer naš zakon definiše da pečat mora biti isključivo na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (ne može biti na stranom jeziku i pismu), dok kineski zakon propisuje obavezu da pečat mora biti isključivo na kineskom jeziku i sa propisanim simbolima.

 

Zbog svega navedenog Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo kulture inicirali su sa kineskom stranom konsultacije kako bi se rešile teškoće u funkcionisanju Kulturnog centra Srbije u Pekingu.

 

– Opredeljenje Srbije je da Kulturni centar u Pekingu profunkcioniše u punom kapacitetu u što kraćem roku, te da doprinese daljem jačanju veza Srbije i Kine – navode u MSP.

 

Iz Ministarstva kulture podsećaju da je nakon otvaranja, u prostoru Kulturnog centra „Ivo Andrić”, od novembra 2018. do aprila ove godine, priređeno više različitih programa kao što su: književne tribine, susreti studenata slavistike, filmske projekcija, dve velike izložbe…

 

Podsećaju i da je Ministarstvo spoljnih poslova, prema Zakonu o spoljnim poslovima, zaduženo „za pokretanje postupka otvaranja i koordinacije aktivnosti vođenja pregovora i zaključivanja međunarodnih ugovora o osnivanju i radu kulturnih centara Republike Srbije u inostranstvu”, dok je Ministarstvo kulture nadležno da prati i usmerava delatnost kulturnih centara Srbije u inostranstvu i bavi se programskom delatnošću.

 

Razmena izložbi

 

Ministarstvo kulture očekuje da će centar „Ivo Andrić” do jeseni nastaviti sa redovnim aktivnostima jer je „ovde reč isključivo o administrativno-tehničkoj prepreci i rešenju”. S obzirom na najavu skorog otvaranja Kulturnog centra NR Kine u Beogradu, naše ministarstvo veruje da će kineska strana vrlo brzo ponuditi rešenja za prevazilaženje administrativnih prepreka.

 

Kulturni centar Srbije „Ivo Andrić” u Pekingu otvoren je 29. novembra 2018. u prestižnom pekinškom umetničkom distriktu „798” postavkom „Putovanje kroz savremenu srpsku umetnost” koja se već nalazila u NR Kini, nakon predstavljanja u Muzeju moderne umetnosti u Šangaju, a u selekciji kustosa Galerije Drina iz Beograda. Drugi deo ove izložbe je i dalje postavljen u Kulturnom centru Srbije u Pekingu.

 

Kineski ministar kulture Luo Šuganga na otvaranju centra je postigao dogovor sa ministrom Vladanom Vukosavljevićem o razmeni izložbi u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa, kao i pomoći kineskih eksperata u digitalizaciji kulturnog nasleđa. Namera je, rekao je tada Vukosavljević, da se u narednom periodu osnuje i škola srpskog jezika i afirmišu prevođenje srpske književnosti, kinematografija, muzika i druge umetničke grane.

 

Izvor: Politika
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .