Umetnost

Bečka moderna (4): Egon Šile, slikar oslobođene seksualnosti

MediaSfera

 

Tekst: EurocommPR

Foto: Autoportet, Egon Šile (Wikipedia)

 

 

 

Egon Šile rođen je 12. juna 1890. godine u Austrougarskoj. Groteskni, pornografski, pervetirani motivi u njegovom slikarstvu su postali pionirski uzor i prekretnica za umetnike u drugoj polovini XX veka.

 

Najviše je poznat po svojim aktovima sirove i eksplicitne golotinje, kao i po vrlo direktnim, ekstravagantnim i šokantnim autoportretima.Slikao je i pejzaže, portrete, mrtvu prirodu, alegorijske teme, u kasnijem razdoblju stvaralštva obrađivao je teme materinstva takođe. Zbog osobenog linearnog izraza, sklonosti ka deformaciji figura i stilu koji naginje ka iščašenom, mračnom realizmu, u pravcu groteske, smatra se ekspresionističkim slikarom.

 

Njegovo samo – istraživanje u likovnosti, a i razotkrivanje sopstva te morbidnog u čoveku je možda početkom prošlog veka bilo tabu tema za društvo i granična linija za slikare.

 

U Leopoldovom muzeju u Beču prošle godine prikazana je  jubilarna izložba povodom stogodišnjice smrti umetnika na kojoj je mogla da se videi jedinstvena kombinacija njegovih slika, crteža i mnogobrojnih arhiviranih dokumenata.
Na izložbi su bile obrađene najvažnije teme u Šileovom stvaranju, pre svega njegov samouveren raskid sa tradicijom i pronalaženje sopstvenog umetničkog izraza. Zahvaljujući Šileovom stvaralaštvu u Beču započinje ekspresionizam. Kada su uljane slike i crteži u pitanju, prikazana je Šileova čitava ekspresionistička faza od 1910. do 1914. godine.

 

Početkom pedesetih godina 20. veka mladi student medicine i istorije umetnosti, Rudolf Leopold, je prvi put video dela Egona Šilea koja su bespoštedno prikazala ljudsko telo razbijajući društvene tabue svog vremena. Šile je postao veoma prepoznatljiv praveći serije slika sa određenim motivima kao što su ambivalentna figura majke, zagonetne kuće i pejzaži ili duhovnost i njen preobražaj.

 

Egon Šile: Portret Vali Nojcil, Leopold Museum, Wien

 

Nakon završene škole likovnih umetnosti Egon Šile se useljava u svoj prvi atelje 1907. godine i te iste godine dolazi u kontakt sa Gustavom Klimtom. Narednih godina učestvuje na izložbama i napušta Akademiju likovnih umetnosti osnivajući sopstvenu „Grupu nove umetnosti“ („Neukunstgruppe“). Sa svojim najpoznatijim ženskim modelom, Valburgom Vali Nojcil, seli se u Češku gde nastaju njegovi pejzaži.

 

Gustav Klimt, tada predsedavajući Saveza austrijskih umetnika, proglašava Šilea njegovim članom 1913. godine. Slede Šileove izložbe u Nemačkoj i Austriji, a Šile objavljuje i pesme u časopisu „Baklja“ ( „Die Fackel“). Izložba Bečke secesije 1918. godine u potpunosti je bila posvećena Šileu i on uskoro počinje da ostvaruje prve finansijske uspehe prodavši gotovo 50 izloženih slika i crteža.

 

Neumorno stvaranje jednog genija vrlo je značajno pogotovo kada se uzme u obzir kratki životni vek ovog slikara. Naime, Egon Šile je živeo svega 28 godina. Kada je 1918. godine iznenada umro od španske groznice, važio je za najvećeg austrijskog slikara.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .