Kultura

Izložba „U dodiru sa“ u Muzeju savremene umetnosti

MediaSfera

 

Muzej savremene umetnosti
od 7. juna do 1. jula 2019. godine
Kustosi: Katarina Krstić i Senka Ristivojević
Otvaranje u petak, 7. juna u 19 časova
U toku večeri otvaranja izložbe biće izvedena dva performansa.

 

Izložba „U dodiru sa“ obuhvata dvanaest radova iz zbirki Muzeja savremene umetnosti koje prate interpretacije namenjene slepim i slabovidim osobama, a koje su realizovali Studenti sa odseka Vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

 

Interpretacije su oblikovane u različitim umetničkim formama i medijima (od taktilnih i audio radova, do performansa i prostornih, ambijentalnih instalacija) sa namerom da što vernije prenesu značenja, priče i doživljaje dela iz zbirki Muzeja.
Na ovaj način zbirke Muzeja postaju pristupačne ljudima kojima je čulo vida uskraćeno i svima koji su spremni da se upuste u avanturu istraživanja umetničkog nasleđa 20. i 21. veka na interaktivan način.

 

Radovi koji tumače i interpretiraju dela iz zbirki Muzeja rezultat su istraživanja u kojem su pored studenata učestvovali i njihovi profesori Mrđan Bajić i Radoš Antonijević, kustoskinje Muzeja savremene umetnosti Katarina Krstić i Senka Ristivojević, i Boris Dončić, bibliotekar i urednik u studiju Biblioteke Saveza slepih Srbije „Dr Milan Budimir“ uz pomoć kolega iz Saveza slepih Srbije. Pitanje na koje su tražili odgovore bilo je: Kako delo vizuelnog stvaralaštva približiti osobi koja ne vidi?

 

Za ovaj mali eksperiment izabrana su dela iz zbirki Muzeja koja nose ideju društvene transformacije. Radovi studenata referišu na dela autora koji su, između ostalih, oblikovali umetničku scenu na našim prostorima, a to su Kosta Miličević, Rihard Jakopič, Vane Bor, Pivo Karamatijević, Ivan Tabaković, Petar Lubarda, Radomir Reljić, Bora Iljovski, Petar Omčikus, Zoran Popović, Tomislav Peternek i Vladimir Miladinović. Mladi umetnici preuzeli su ulogu medijatora i ponudili način da se umetnička dela iz zbirke sagledaju.

 

Izložba je poziv da se dela istraže i dožive drugim čulima, putem dodira, mirisa, zvuka. Kroz senzorno, taktilno i auditivno iskustvo podstiče se intimniji dijalog sa umetničkim nasleđem, omogućava nam se da aktiviramo naše „unutrašnje oči“ i svoj um otvorimo za nove percepcije.

 

Pored interpretativnih radova studenata FLU, izložbu prate legende prilagođene slabovidim osobama, kao i legende štampane na Brajevom pismu. Takođe, svako izloženo delo prati i zvučni opis samog dela i informacije o autoru i delu, koje je za potrebe izložbe U dodiru sa pripremila Violeta Vlaški, a snimljeni su u studiju Biblioteke Saveza slepih Srbije „Dr Milan Budimir“. Zvučni zapisi su dostupni na nosaču zvuka, a mogu se preuzeti i putem aplikacije Guide Me očitavanjem QR koda koji se nalazi kod svakog dela. Uz ove didaktičke alate, prostor izložbe označen je tiflo stazama za lakše snalaženje i kretanje slepe i slabovide publike.

 

Učesnici na izložbi, studenti Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu: Katarina Bošković, Luka Cvetković, Bogdan Đukanović, Filip Đukić, Katarina Jovanović, Ana Marinković, Jelena Mirković, Konstantinos Patelis Milićević, Andreja Prokopijević, Marija Tomić, Sabine Vedege i Nikita Živanović.

 

U toku trajanja izložbe planirani su prateći programi i promocija kataloga izložbe.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .