Kultura

Multimedijalni performans „Maestro“: Paganini u Sirmijumu

MediaSfera

 

Piše: Ivana Mirosavlјević

Foto: Jelena Tupenarac

 

 

Projekat “ Maestro“ posvećen predstavlјanju i afirmaciji dela Nikola Paganinija široj publici, osmišlјen je kao scenski performans (predstava u službi koncerta).
Publika u Sremskoj Mitrovici nema čestu priliku da uživa u izvođenju dela klasične muzike, što je rezultiralo nezanimanjem i neinformisanošću dela publike kako za programe klasične muzike tako i za slične programe. Ova nezainteresovanost naročito je primetna kod publike koja pripada mlađim generacijama, a najčešće se ilustruje suviše krutom i „disciplinovanom“ formom koncerata klasične muzike. Stoga smatramo da je ovoj publici potrebno ponuditi nov i svež pristup izvođenja klasičnih dela, a Nikolo Paganini je kao „autor čije je gudalo čas anđeosko, čas đavolsko“, idealan i delom i biografijom da ih zainteresuje i za druge kompozitore.

 

 

Delo je namenjeno široj publici od obrazovanih muzičara do potpuno neinformisanog slušaoca jer, kroz rekonstrukciju njegovog života publika dobija mogućnost kako umetničkog užitka tako i obrazovne avanture.

 

 

Tokom jednog koncerta publika je prisustvovala  onom što možemo nazvati scenski performans u multimedijalnom okruženju, preplićući muziku, istoriju, umetnički prikaz i univerzalne lјudske istine. Projekt „Maestro“ pre svega je umetnička igra i jedinstveno putovanje za sve, i učesnike i gledaoce.

 

 

Želјa nam je da završetak projekta bude seme iz kojeg će se u Sremskoj Mitrovici razviti budući festival posvećen Paganiniju i koji će nositi internacionalni predznak.

 

Ovim, pre svega izvođačkim projektom mi istražujemo prostor van tipične postavke izvođenja klasične muzike.

 

 

Ovim projektom želimo revolucionirati tradicionalno iskustvo koncerta, nudeći program koji je zabavan, zanimlјiv, podstcajan i dostupan čak i neinformisanom slušaocu.

 

Učesnici ovog projekta su:

 

Ivana Mirosavlјević, gitara i autor projekta

Aleksandar Budošan, autor teksta

Tijana Milaković, violina

Aleksandar Cundra, klavir

Nikola Janošević, glumac

Nikolina Đukanović, dramaturg i reditelј
NAŠA IZDANJA

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .