Vruće teme

Sumnje u zakonitost procesa izbora novog upravnika Narodne biblioteke Srbije

MediaSfera

 

 

 

Od pet kandidata koji su se prijavili na konkurs za novog upravnika Narodne biblioteke Srbije Upravni odbor NBS je na sednici održanoj 15. maja u uži izbor izdvojio dve kandidature – obe iz ove kuće.
Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije (UO NBS) obavio je razgovore sa kandidatima koji su se prijavili na konkurs za novog upravnika Narodne biblioteke Srbije i Ministarstvu kulture dostavio zapisnik i svoje mišljenje o stručnim i organizacionim sposobnostima dvojice kandidata: Lasla Blaškovića, dosadašnjeg upravnika, i Milorada Vučkovića, načelnika Centra za uzajamnu katalogizaciju Srbije.

 

UO NBS trebalo bi da obavi razgovore sa Blaškovićem i Vučkovićem po azbučnom redu i da do 23. maja Ministarstvu kulture i informisanja dostavi zapisnik o tome i obrazloženi predlog liste kandidata, takođe po azbučnom redu, sa mišljenjem o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog od njih. Konačnu odluku o novom upravniku NBS donesi Vlada Srbije na predlog Ministarstva.

 

UO Narodne biblioteke odbio je tri kandidata uz obrazloženje da ne ispunjavaju uslove konkursa i nemaju potpunu dokumentaciju, a to su Dejan Ristić, istoričar i nekadašnji v. d. upravnika NBS, Miloš Janković, pisac i doskorašnji predsednik UO NBS, koji se povukao sa te funkcije kako bi se kandidovao, te Adam Sofronijević, zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke.

 

Odbijeni kandidati uputila su prigovor Ministarstvu kulture u skladu sa zakonom.

 

Prema uslovima konkursa, raspisanog 8. aprila, od kandidata se tražilo da imaju visoko obrazovanje u okviru društveno-humanističkih nauka i umetnosti na osnovnim akademskim studijama, najmanje deset godina radnog iskustva, od toga minimum četiri godine na poslovima rukovođenja u ustanovama kulture ili u nastavno-naučnim ustanovama društveno-humanističkog smera, da znaju jedan svetski jezik, imaju državljanstvo Republike Srbije i opštu zdravstvenu sposobnost. Uz sva potrebna dokumenta trebalo je da dostave i predlog Programa rada i razvoja Biblioteke za period od četiri godine i radnu biografiju.

 

Nakon razgovora sa dvojicom preostalih kandidata Blaškovićem i Vučkovićem, UO NBS (u kome su Dragan Hamović, Dragana Grujić, Veljko Brborić, Mirjana Stanišić i Dragana Tipsarević), njihove kandidature su prosleđene Ministarstvu kulture koje u narednom periodu treba da predloži jednog kandidata Vladi na usvajanje.

 

Kako „Blic“ piše jedna od tema u razgovoru UO sa kandidatima, tačnije Laslom Blaškovićem, koji je konkurisao za drugi mandat na mestu upravnika NBS, bila je primedba da su u dosadašnjem njegovom mandatu izostali rezultati kao i adekvatan kontakt sa zaposlenima, na šta je on istakao da je sada stekao potrebno iskustvo da to ispravi.

 

Ipak, čini se da ni ovaj konkurs neće proći bez trzavica.

 

Jedan od odbijenih kandidata Dejan Ristić dovodi u sumnju zakonitost čitavog procesa, o čemu je naš portal pisao. 

 

U obrazloženju odbijanja Ristićeve prijave navodi se da „imenovani kandidat nije dostavio odgovarajući dokaz kojim potvrđuje da ima 10 godina radnog iskustva u oblasti kulture ili u nastavno-naučnim ustanovama društveno-humanističkog smera niti je dostavio odgovarajući dokaz da ima četiri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja u ustanovama kulture ili u nastavno-naučnim ustanovama društveno-humanističkog smera“.

 

U njegovom prigovoru upućenom Ministarstvu kulture, koji smo dobili na uvid, taksativnim nabrajanjem Ristić naglašava da je njegovo ukupno radno iskustvo u Arhivu Srbije, NBS, „Filmskim novostima“, Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, kragujevačke biblioteke „Vuk Karadžić“, ukupno 11 godina, deset meseci i tri dana, a ukupno radno iskustvo na poslovima rukovođenja u ustanovama kulture u trajanju od pet godina, sedam meseci i 20 dana.

 

-Dostavio sam čak šest različitih potvrda i time dokazao da ispunjavam navedeni uslov.Ne bih želeo da ni na koji način spekulišem u vezi sa eventualnim razlozima i motivima za ovakav ,,previd” koji je načinio Upravni odbor NBS, ali takav njegov postupak budi razumnu sumnju u zakonitost čitavog procesa izbora upravnika NBS, kaže  Dejan Ristić.

Svoje primedbe izneli su i dr Adam Sofronijević i Miloš Janković.

 

Članovi UO konstatovali su da dr Adam Sofronijević, zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke, nema odgovarajuće visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti.

 

Sofronijević, pišu “Večernje novosti”, smatra da je u procesu procene sadržaja njegove prijave i dokumentacije koju je priložio UO učinio previd koji se odnosi na visoko obrazovanje. Iz prijave i dokumentacije proizilazi da ima visoko obrazovanje iz oblasti društveno-humanističkih nauka u obimu od najmanje 240 ESPB bodova na akademskim poslediplomskim studijama Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u zvanju doktor filoloških nauka.

 

Za pisca, a sadašnjeg pomoćnika za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane i zamenika predsednika Udruženja književnika Srbije Miloša Jankovića, UO je konstatovao da nije pružio dokaz o četiri godine radnog iskustva na poslovima u rukovođenjima u ustanovama kulture ili nastavno-naučnim ustanovama. Smatrajući da njegova dokumentacija nije dobro „pročitana“, Janković je u žalbi osporio tumačenja UO.

 

Zakonski rok Ministarstva da odgovori na prigovor je 30 dana, odnosno 60 u izuzetnim slučajevima, ali nije isključen ni scenario da bude usvojen ovaj prigovor, a da, bez obzira na tu odluku, istovremeno bude imenovan i novi upravnik Narodne biblioteke Srbije.

 

Iako je konkurs za izbor upravnika bio javan, Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije nije se javnosti obratio ni jednim sopštenjem o rezultatima konkursa i načinu njegovog sprovođenja.

 

Izvor: Blic, Večernje novosti/MediaSfera
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

53 Beogradski fashion week

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .