Vruće teme

Izbor za Upravnika Narodne biblioteke Srbije: Odbijena kandidatura Dejana Ristića

MediaSfera

 

 

 

Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije, bez ikakvog obrazloženja i navođenja pravnog osnova, odbio je kandidaturu istorčara Dejana Ristića, koju je uputio na Javni konkurs za izbor upravnika NBS.
Kao razlog za odbijanje Ristićeve kandidature, Upravni odbor je naveo da nije dokazao da poseduje najmanje deset godina radnog iskustva u kulturi, od toga najmanje četiri godine na poslovima rukovođenja u ustanovi kulture.

 

Podsećamo istoričar Dejan Ristić jedno vreme je bio je i državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja. Autor većeg broja naučnih radova iz oblasti savremene istorije i kulture sećanja. Osnivač Fondacije NBS i utemeljivač Nacionalnog dana knjige. U vreme njegovog v. d. upravničkog mandata od 2012. do 2013. Narodna biblioteka Srbije dobila čitav niz visokih državnih i društvenih priznanja.

 

-Dostavio sam čak šest različitih potvrda i time dokazao da ispunjavam navedeni uslov.Ne bih želeo da ni na koji način spekulišem u vezi sa eventualnim razlozima i motivima za ovakav ,,previd“ koji je načinio Upravni odbor NBS, ali takav njegov postupak budi razumnu sumnju u zakonitost čitavog procesa izbora upravnika NBS, kaže za naš portal Dejan Ristić.

 

 

Dejan Ristić podneo je danas prigovor Ministarstvu kulture i infomisanja.

 

Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije, bez ikakvog obrazloženja i navođenja pravnog osnova, odbio je kandidaturu istorčara Dejana Ristića, koju je uputio na Javni konkurs za izbor upravnika NBS.

 

Na javni konkurs raspisan 8. aprila u zakonskom roku od 15 dana do 23. aprila stiglo je pet prijava. Prema uslovima konkursa, kandidati treba da imaju visoko obrazovanje u okviru društveno-humanističkih nauka i umetnosti na osnovnim akademskim studijama, najmanje deset godina radnog iskustva, od toga minimum četiri godine na poslovima rukovođenja u ustanovama kulture ili u nastavno-naučnim ustanovama društveno-humanističkog smera, da znaju jedan svetski jezik, imaju državljanstvo Republike Srbije i opštu zdravstvenu sposobnost. Uz sva potrebna dokumenta trebalo je da dostave i predlog Programa rada i razvoja Biblioteke za period od četiri godine i radnu biografiju.

 

UO će uz navedene uslove, posebno ceniti i „kvalitet i održivost ponuđenog predloga Programa rada i razvoja Biblioteke za period od četiri godine, znanje još jednog svetskog jezika, kao i činjenicu da li je kandidat intelektualac potvrđenog renomea koji svojim delom reprezentuje srpsku kulturu“.

 

Interesantno je da je zbog kandidature za novog upravnika NBS dosadašnji predsednik Upravnog odbora NBS, kriminolog Miloš Janković  podneo ostavku. Prema nezvaničnim saznanjima Danas, konkurisali su i dosadašnji upravnik Laslo Blašković, načelnik Centra za uzajamnu katalogizaciju Srbije u NBS Milorad Vučković i zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke Beograd Adam Sofronijević.

 

Upravni odbor NBS ima zadatak, da u skladu sa zakonom, do 23. maja Ministarstvu kulture i informisanja dostavi zapisnik o obavljenim razgovorima i obrazloženi predlog liste kandidata, po azbučnom redu, sa mišljenjem o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog od njih. Iako je Miloš Janković podneo ostavku na ovu dužnost da bi se kandidovao za upravnika, u Ministarstvu kulture i informisanja kažu da UO ima mandat da predloži novog upravnika, kog na predlog Ministarstva zvanično Vlada Srbije imenuje na četiri godine.

 

Prema zakonu, ukoliko UO NBS utvrdi da kandidati ne ispunjavaju tražene uslove, Ministarstvo ne prihvati predloženu listu ili Vlada Srbije ne imenuje upravnika sa liste kandidata, smatra se da javni konkurs nije uspeo.
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .