Kultura

SANU: Ugrožen status srpskog jezika

MediaSfera

 

Foto: Aleksandar Jočić

 

Krajnje je vreme da se u Srbiji utvrdi jezička politika kao značajan elemenat ukupne nacionalne i državne politike, istaknuto je na 21. plenarnoj sednici Odbora za standardizaciju srpskog jezika, održanoj krajem marta u SANU.
Odbor je, rečeno je, na svojim naučnim konferencijama elaborirao problematiku iz domena utvrđivanja i sprovođenja jezičke politike, koja se, međutim, utvrđuje i sprovodi isključivo u saradnji struke i države. Nepostojanje državne jezičke politike nanosi ozbiljnu štetu srpskim nacionalnim interesima; danas je već ozbiljno ugrožen status srpskog jezika, a i položaj ćirilice je nedozvoljeno loš.

 

Na sednici je podnesen predlog Izveštaja o radu Odbora za 2018. i predložen plan rada za 2019. godinu, a takođe imenovani su potpredsednik i zamenik sekretara Odbora. Prema rečima Srete Tanasića, predsednika Odbora, na sednici je zaključeno da je potrebno podržati i podstaći rad komisija na izradi započetih ili planiranih bibliografija, što je navedeno kao značajan zadatak u planu rada Odbora neposredno po njegovom osnivanju. Konstatovano je da Odbor ima dobru saradnju s Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije i da se zalaže za takvu saradnju i sa drugim ministarstvima i državnim institucijama na poslovima koji se tiču srpskog jezika.

 

Odbor za standardizaciju srpskog jezika će se ponovo obratiti javnosti i nadležnim institucijama predlogom da se srpski jezik uvede na sve fakultete prema programima primerenim profilu fakulteta radi učenja srpskog standardnog jezika i poznavanja važnih činjenica iz istorije srpskog jezika, što je deo opšte kulture svakog fakultetski obrazovanog čoveka. Takve programe uradili bi predstavnici pojedinih fakulteta s predstavnicima katedara za srpski jezik i Odbora za standardizaciju srpskog jezika.

 

Odbor će nastaviti borbu za identifikovanje srpskog jezika i pisma u međunarodnim bibliotečkim standardima i zalaže se za neodložno započinjanje rešavanja problema vezanih za izradu korpusa srpskih ijekavskih govora. Odbor takođe podržava zahteve Srba izvan Srbije i Republike Srpske da koriste pravo na upotrebu svog jezika i pisma i da im se garantuju prava koja Republika Srbija obezbeđuje nacionalnim manjinama u Srbiji.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .