Vruće teme

Upućeni ponovni zahtevi nadležnima i tužbe protiv projekta gradnje godnole

MediaSfera

 

Foto: Aleksandar Jočić

 

 

Tokom današnjeg dana upućeni su tužbe i novi zahtevi nadležnima za osporavanje i prekid projekta gradnje gondole Kalemegdan-Ušće, saopštile su strukovne inicijative i udruženja posvećena zaštiti kulturnog nasleđa i zaštiti životne sredine.

 

Nakon prošlonedeljnog sastanka predstavnika strukovnih, naučnih i obrazovnih tela posvećenih kulturnom nasleđu sa Ministrom kulture i informisanja, na kome je obećano da će Ministarstvo kulture i informisanja reagovati u skladu sa svojim nadležnostima, danas je Evropa Nostra Srbija poslala Dopis ministru Vladanu Vukosavljeviću. U Dopisu se detaljno analiziraju sve proceduralne i zakonske neregularnosti u radu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u procesu davanja mišljenja, odluka, uslova i mera zaštite u procesu planiranja gradnje gondole. Od ministra Vukosavljevića zahteva se da u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima preispita postupanje odgovornih lica u RZZZSK, pokrene proceduru za stavljanje van snage PDR, i donese privremenu meru za odlaganje svih radova na gradnji gondole, navodi se u saopštenju koje šalje Evropa Nostra Srbija u ime sedamnaest organizacija koje potpisuju apel Ministarstvu.

 

Nakon Peticije protiv gondole koju je potpisalo 15000 građana, i nakon apela nadležnima od strane strukovnih, naučnih i obrazovnih tela posvećenih kulturnom nasleđu, stigle su i dodatne žustre reakcije. Na zahtev Evropa Nostre, najveće pon-evropske organizacije za kulturno nasleđe, Centar za svetsku baštinu UNESKO poslao je zahtev nadležnim institucijama u Srbiji da odgovore na bojazan da će projekat gradnje godnole narušiti integritet, autentičnosti i vizure Beogradske tvrđave.

 

Prošle nedelje su apel svim nadležnima uputili su i konzervatori Republičkog zavoda, navodeći da strulni kolektiv, kao ni Stručni savet nije bio uključen u donošenje odluka u procesu izrade PDR-a i lokacijske dozvole. Oni u pismu ukazuju na neadekvatne i neregularne odluke RZZZSK, kao i nepoštovanje planskih dokumenata od strane svih aktera u procesu – navodeći da bi projekat imao nenadoknadive posledice na devastaciju najvažnijeg spomenika kulture Beograda.  Juče se zahtevima za obustavljanje gradnje gondola priključilo i Odeljenje istorijskih nauka SANU.

 

Kako je projekat gradnje gondole i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa direktno u vezi sa propisima za zaštitu životne sredine, Regulatorni institut za obnovljivu energiju RERI danas je povodom izdavanja građevinske dozvole i potvrde prijave radova na gradnji gondole podneo tužbu Upravnom sudu radi poništaja izdate građevinske dozvole, a od Ministarstva zaštite životne sredine zahtevao vanredni inspekcijski nadzor zbog kršenja propisa u oblasti zaštite životne sredine i prijave radove bez pribavljene saglasnosti na studiju o proceni uticaja.
Građevinska dozvola je izdata za izvođenje pripremnih radova koji između ostalog obuhvataju i zemljane radove, radove na stabilizaciji terena i osiguranja iskopa bušenim šipovima. Već sutradan, 2. aprila, Ministarstvo građevinarstva je izdalo potvrdu o prijavi radova navedenih u građevinskoj dozvoli.

 

I građevinska dozvola i potvrda o prijavi radova izdati su bez prethodno pribavljene saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, čija je izrada neophodan preduslov za izdavanje građevinske dozvole i potvrde prijave radova. Planiranim zemljanim radovima bez prethodne procene uticaja na životnu sredinu nosilac projekta, JP „Skijališta Srbije“, preti da ugrozi arheološko nalazište „Antički Singidunum“  i time nanese nepopravljivu štetu ovom kulturnom dobru, kaže u svom saopštenju RERI.

 

RERI skreće pažnju da procena uticaja na životnu sredinu, koja obuhvata i procenu uticaja na nepokretna kulturna dobra i arheološka nalazišta, upravo i služi tome da se u fazi izrade tehničke dokumentacije, pre izdavanja građevinske dozvole, otklone ili umanje mogući značajni uticaji na životnu sredinu. Podsećaju da je bez procene uticaja, i bez građevinske dozvole, pre mesec dana izvršena nezakonita seča stabala na javnim zelenim površinama na Ušću i Kalemegdanu.

 

Evropa Nostra Srbija podseća da je uprkos svim apelima, 1. aprila Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja izdalo građevinsku dozvolu kojom se odobravaju radovi na Kalemegdanu, na kat. parceli 64/17, na području Beogradske tvrđave, kulturnog dobra od izuzetnog značaja, i kulturnog dobra i arheološkog nalazišta „Antički Singidunum“.

 

Građevinska dozvola za pripremne radove izdata je na osnovu nezakonitog Plana detaljne regulacije za gradnju gondola Kalemegdan-Ušće, a pored arheoloških istraživanja obuhvata i zemljane radove, radove na stabilizaciji terena i osiguranja iskopa bušenim šipovima izvan prostora za koji su dobijene dozvole za arheološka istraživanja.

 

Predviđeno bušenje 75 šipova, 11m visine i 60cm prečnika od strane izvođača radova i investitora, dodatno je uzbunilo sve koji se zalažu za očuvanje Beogradske tvrđave. Bušenje šipova je invazivna metoda, koja bi uništila sve arheološke slojeve, a osigurala da JP Skijališta Srbije od početka pripreme teren za gradnju godnole bez obzira na predviđena i planirana arheološka istraživanja. Strukovna inicijativa u Dopisu je obavestila Ministra kulture i informisanja o ovom gorućem problemu i tražila obustavu svih radova.

 

Do kraja nedelje očekuje se i reakcija Stručnog saveta i Upravnog odbora Republičkog zavoda, kao i reakcije nadležnijh Ministarstava – pre svega Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je izdalo sporne dozvole, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koje većinski finansira ovaj projekat, Ministarstva kulture i informisanja, koje je nadležno za očuvanje kulturnog nasleđa, i Ministarstva za zaštitu životne sredine.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Austrijski filmski festival 2024

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .