Kultura

ART BRANČ: Aleksandar Palavestra –javnost između arheologije i pseudoarheologije

MediaSfera

 

 

Galerija Artget
19. april 2019 u 12.00

 

Art branč je format razgovora, prilika za razmenu mišlјenja uz kafu i kolače, jednog petka u mesecu, tačno u podne.
Pozvani gost, gošća iz oblasti filozofije, književnosti, sociologije, arhitekture, dizajna, medicine… u 15 do 20 minuta izlaže na temu o kojoj će se u sledećih 45 minuta voditi razgovor između publike i govornika.

 

Kao pripremu za razmišlјanje pred aprilski Art branč, Aleksandar Palavestra nam najavlјuje temu:

 

“Danas smo izloženi agresivnom ispolјavanju „postistine“ koja zadire u svako tkivo javnosti – od popularnih medija do umetnosti i (pseudo)naučnih iskaza. Svako ima pravo na svoje lične i kolektivne teorije zavere, uverenja da je recimo Zemlјa ravna ploča, ili da se u neolitu Srbije pisalo ćirilicom.

 

Naučne discipline, pa i arheologija, tako ne funkcionišu. Arheologija pristupa svom predmetu putem interpretacije evidencije (podataka), koja razdvajaju maštu od stvarnosti i fantaziju od naučne teorije. A teorija je neophodna kako bi evidencija o prošlosti postala smislena i verodostojna.

 

Sva ta pitanja uopšte ne opterećuju pseudonauku i pseudoarheologiju. Čak ni evidencija, koju pseudonaučnici mogu lako izmisliti,  falsifikovati, ili tumačiti ne pridržavajući se ni osnovnih logičkih principa.

 

Zbog toga je nemoguće arheologiju i pseudoarheologiju svrstati u istu ravan, što mediji često pogrešno rade, pozivajući na tobože „ravnopravni dijalog“.

 

Aleksandar Palavestra je redovni profesor na Odelјenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se teorijom i istorijom arheologije, praistorijskom arheologijom i heraldikom. Autor je knjiga: Kneževski grobovi starijeg gvozdenog doba na centralnom Balkanu (1984), Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele (sa D. Spasićem i D. Mrđenovićem, 1987, 1991), Praistorijski ćilibar na centralnom i zapadnom Balkanu (1993), Magija ćilibara (sa V. Krstić, 2006), Ilirski grbovnici i drugi heraldički radovi (2010), Kulturni konteksti arheologije (2011).

 

Specijalni gosti: dr Monika Milosavlјević, docent na Odelјenju za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Vladimir Mihajlović, docent na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, i Mileta Prodanović slikar i pisac.

 

Ulaz je slobodan.

 

Galerije Kulturnog centra Beograda su otvorene svakog dana od 12:00 do 20:00, sem nedelјom i državnim praznicima.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .