Vruće teme

“Evropa Nostra”: Zaustaviti neprikladni projekat gondole na Beogradskoj tvrđavi

MediaSfera

 

Foto: Aleksandar Jočić

 

Status Kalemegdana ozbilјno je ugrožen loše osmišlјenim građevinskim projektom kojim je planirana izgradnja žičare (gondole),dužine jedan kilometar, u same zidine Beogradske tvrđave, isklјučivo kao atrakciju za turiste i bez odgovarajućih konsultacija sa stručnjacima i zabrinutim stanovnicima.
Nakon odluke Odbora Evropa Nostre na sastanku održanom 26. marta 2019. godine u Beču, najveće evropske mreže za zaštitu i očuvanje nasleđa uputila je apel srpskoj javnosti i vlasti, sa ciljem da se zaustavi neprikladno  planirane na Beogradskoj tvrđavi, jednoj od najznačajnijih istorijskih spomenika Republike Srbije i Evrope.

 

Evropa Nostra upozorava da bi Beogradska tvrđava, koja je 9. aprila 2015. godine upisana na Tentativnu (preliminarnu) listu lokaliteta za buduću nominaciju za Uneskovu listu svetske baštine, kao deo zbira lokaliteta “Granice rimskog carstva” koja obuhvataju 62 Rimska lokaliteta u Srbiji, mogla  da bube uklonjena sa ovog spiska jer Unesko stroge predviđa kriterijume po kojima se upis na listu svetske kulturne baštine vrši.

 

Jedan od glavnih razloga odbijanja upisa na listu je savremena nekontrolisana gradnja i promena vizura okoline. U sličnoj situaciji, ne tako davno našli su se Ohrid u Severnoj Makedoniji i Kotor u Crnoj Gori kada su, umalo, bili uklonjeni sa liste svetske kulturne baštine Uneska.

 

Evropa Nostra u maju u Beogradu

 

Kao gestu potpune solidarnosti i podrške, Evropa Nostra će početkom maja poslati u Beograd delegaciju visikog nivoa koja će započeti diskusije sa stručnjacima za baštinu, stanovnicima Beograda i lokalnom vlašću. U međuvremenu, Evropa Nostra je podržala onlajn peticiju protiv predloženog projekta žičare, koja je pokrenuta sredinom marta na inicijativu Evropa Nostra Srbije i uz podršku velikog broja organizacija i stručnjaka iz Srbije. Ovu peticiju je potpisalo više od 15.000 lјudi.

 

Velika kampanja za očuvanje Beograda

 

Beogradska tvrđava, poznatija kao Kalemegdan, ima izuzetnu istorijsku, arheološku, kulturnu i estetsku vrednost. Ne samo da je služila kao važno vojno mesto za odbranu Rimskog carstva još od prvog veka naše ere, već je svedočila i prisustvu lјudi još od neolita. Dakle, ona je klјuč za razumevanje razvoja Beograda i prisustva različitih civilizacija od praistorijskog do modernog doba. Pored toga, lokacija ima izuzetan geografski položaj i pruža pogled jedinstvene estetske vrednosti, sa Tvrđavom na vrhu brda koja pruža pogled na ušće Save i Dunava.

 

Plan je da se izgradi žičara (gondola) preko reke Save, koja će povezati Beogradsku tvrđavu s suprotnom obalom reke, isklјučivo kao atrakcija za turiste.  Dužina žice kojom će se gondola kretati bi bila oko jedan kilometar i bila bi podržana sa 6 visokih betonskih stubova, sa jednom stranom ugrađenom u same zidove Tvrđave. Preduzete mere i donešene odluke u procesu projektovanja ovakve žičare krše zakonske norme i profesionalne standarde za zaštitu nasleđa i urbanističko planiranje. U slučaju sprovođenja predložene izgradnje žičare to bi ostavilo negativan i nepopravlјiv uticaj na Beogradsku tvrđavu i njenu okolinu, ugrožavajući neprocenjivo kulturno i prirodno nasleđe Republike Srbije i Evrope u celini.

 

Da bi dalјe podržala kampanju, Evropa Nostra Srbija je udružila snage sa 20 profesionalnih udruženja, naučnih institucija i univerziteta koji se bave nasleđem u Srbiji i uputila pisma protesta mnogobrojnim odgovornim vlastima. Protestno pismo upućeno je ministru kulture i informisanja Republike Srbije, gospodinu Vladanu Vukosavlјeviću, tražeći hitno zaustavlјanje uništavanja Beogradske tvrđave u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom kao i međunarodnim konvencijama o zaštiti nasleđa koje je Republika Srbija ratifikovala. Ministar je prihvatio sastanak sa delegacijom srpskih organizacija, koja je pokrenula kampanju protiv projekta žičare, 11. aprila u Beoradu.

 

Kako bi se podigla svest i razumevanje pitanja o kojima je reč u međunarodnoj zajednici Evropa Nostra se takođe obratila istaknutim međunarodnim institucijama i institucijama Evropske Unije. Pismo kojim se Unesko poziva da pruži savete i pomoć u očuvanju Beogradske tvrđave u celosti, koja je na  listi privremenih nalazišta, upućeno je Mehtildu Rosleru, direktoru centra za svetsku baštinu u Unescko-u. (stvarno nisam siguran kako ova rečenica zapravo treba da izgleda lјudi ne koriste zareze u tekstu, izbegavaju ih ko kugu.).

 

Izvor: Europa Nostra
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .