Kultura

Gala koncert solista i ansambala Muzičke škole “Mokranjac”

MediaSfera

 

Foto: Aleksandar Jočić

 

U Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine sinoć je održan Gala koncert solista i ansambala Mužičke škole “Mokranjac“, kojim je obeleženo 120 godina rada najstarije srpske muzičko-pedagoške institucije.
Nastupili su: Hor i Orkestar učenika osnovne muzičke škole, Mešoviti hor učenika srednje muzičke škole, Kamerni mešoviti hor učenika srednje muzičke škole, Tamara Kovačević (tradicionalno srpsko pevanje), grupa pevača osnovne muzičke škole, Rastko Pavlović (klavir), Marko Kostić (solo pevanje), Aleksa Jovanović (violina), Bogdan Dugalić (klavir), Vukašin Nikolić (violončelo), Ana Jojić (sopran), Jana Dugalić (klavir), Gudački orkestar učenika srednje škole, Filip Bosiljčić (oboa), Simfonijski orkestar učenika srednje škole, Katarina Vasiljević (violina), Jovana Timotijević (sopran) i Kamerni orkestar učenika srednje škole. Dirigenti: Milica Đokić, Marko D. Aleksić.

 

Ana Jojić

 

Muzička škola „Mokranjac“ osnovana je 21. septembra 1899. godine u Beogradu pod nazivom Srpska muzička škola, a osnivač škole bilo je Beogradsko pevačko društvo, institucija kulture u Srbiji druge polovine XIX veka. Čanovi Saveta Škole i nastavnici bili su Stevan Mokranjac, Stanislav Binički i Cvetko Manojlović, rekao je protojerej-stavrofor Petar Lukić, direktor Prvog beogradskog pevačkog društva.

 

Grupa pevača osnovne muzičke škole

 

Prvi direktor Srpske muzičke škole bio je Stevan Stojanović Mokranjac koji je tu dužnost vršio sve do svoje smrti 1914.godine, a prvobitni program muzičkog obrazovanja činila je nastava iz predmeta: klavir, violina, viola, solo pevanje i terorija muzike. Od svog osnivanja muzička škola je radila u uslovima koje su diktirali međunarodni događaji, pa je tako brz i nagli razvoj muzičkog obrazovanja privremeno prekinut Balkanskim ratovima i Prvim svetskim ratom.

 

Filip Bosiljčić, Simfonijski orkestar učenika srednje muzičke škole, dirigent Milica Đokić

 

Delatnost Škole je tokom ratnih godina 1914-1918. skoro zamrla. Na zahtev okupacionih vlasti naziv škole bio je promenjen u Beogradska muzička škola, a za direktora je posle smrti Stevana Mokranjca postavlјen Petar Krstić. Između dva rata ime škole ponovo je bilo promenjen u Muzička škola u Beogradu.

 

Jovana Timotijević i Simfonijski orkestar učenika srednje muzičke škole

 

-Tokom Drugog svetskog rata i rušenja zgrade u Brankovoj ulici opet su nastupili teški dani za Muzičku školu. U maju 1946 škola je reosnovana i dobila je ime po svom osnivaču. Za svoj obrazovni i pedagoški rad škola Mokranjac je nekoliko puta dobila priznanja: 1969.  nagradu „Dositej Obradović“, 1974. odlikovana je Odrdenom zasluga za narod sa zlatnom lentom, 1984. nagradu „25. maj“ i 2016. odlikovana je Sretenjskim ordenom III stepena za izuzetne zasluge u prosvetnoj delatnosti, kulturnom i pedgoškom radu u oblasti muzičke umetnosti, rekao je Miloš Trajković, direktor Muzičke škole „Mokranjac“.

 

Hor i orkestar učenika osnovne muzičke škole, dirigent Marko D. Aleksić

 

Danas posle više od jednog veka Muzička škola „Mokranjac“ nema svoju zgradu. Njen rad se odvija na dve lokacije – u Krunskoj i Dečanskoj ulici,  ima sedam odseka i četiri nivoa obrazovanja. Kod 116 nastavnika i preko 800 učenika postoji želja za osnivanje Muzičkog konzervatorijuma. „Ta težnja i ambicija je kao ideja nastala još 1919. godine“, naglasio je Trajković.

 

Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .