Putovanja

Kako Beč profitira od evropskog turizma

MediaSfera

 

 

 

Glavni grad Austrije ima mnogo toga da ponudi i sve je omiljeniji među turistima iz Evrope. Otkad je Austrija postala članica Evropske unije 1994. godine broj noćenja se više nego udvostručio a broj avio-putnika se utrostručio.
Bečki aerodrom „Švehat“ povezuje Beč sa Evropom a zbog svog geografskog položaja označen je kao okosnica Istoka i Zapada. Od 1995. godine najomiljenije destinacije London i Frankfurt nisu se menjale, ali i Beč je kao destinacija postao sve atraktivniji. Kada ne bi računali Austriju, više od 40% turista u Beču su pripadnici zemalja iz EU. To je oko 7,226 miliona noćenja u 2018. godini. Sa tri miliona noćenja najviše turista je iz Nemačke.

 

Bečki model stanovanja kao primer za EU

 

Beč je grad sa najboljim kvalitetom života na svetu. Skoro 60 odsto stanovnika živi u stanovima koji su u vlasništvu grada a koje grad izdaje po veoma povoljnim kirijama. Ovaj model se ne podrazumeva u Evropi jer brojne EU-odredbe ograničavaju slobodu odlučivanja gradova. Dok je u Beču subvencionisana i „socijalna“ stanogradnja dostupna širokim slojevima stanovništva u drugim EU-zemljama je samo socijalno ugroženim slojevima društva dozvoljeno da žive u takvim stanovima.

 

 

Iz tog razloga Beč se već godinama na nivou Evropske unije zalaže za „Pravo na samoodlučivanje gradova“ kada je u pitanju subvencionisana stanogradnja. Zajedno sa Slovačkom, Beč od 2016. godine predsedava platformom EU-partnerstvo gradova za stanovanje. Cilj partnerstva je izrada predloga za bolje zakone. Ti zakoni gradovima treba da pojednostave proceduru da stanovništvu obezbede povoljan prostor za stanovanje.

 

Evropa i Beč

 

Pored ostalih EU-gradova i Beč ima kancelariju u Briselu da bi informacije o novim EU-zakonima ili podsticajima što pre stizale. Evropa je veoma prisutna u Beču: brojne evropske agencije su zastupljene u Beču a oko 200 projekata finansira Evropska unija. Jedan od projekata pod imenom „PlasticFreeDanube“ istražuje uticaj plastičnog otpada u Dunavu na životnu sredinu. Na tom projektu zajedno rade institucije iz Beča, Donje Austrije i Slovačke.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .