Vruće teme

Ne davimo Beograd: Podneta inicijativa Ustavnom sudu zbog plana za gondolu

MediaSfera

 

 

Inicijativa Ne davimo Beograd podnela je danas Ustavnom sudu RS inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti plana detaljne regulacije kojim je Skupština grada Beograda omogućila izgradnju gondole Kalemegdan – Ušće.
Sastavni deo inicijative je i zahtev da se hitno obustavi izvršenje svih pojedinačnih akata ili radnji koje mogu biti preduzete na osnovu plana detaljne regulacije za gondolu, a zbog ozbiljnih posledica na uređenje i životnu sredinu grada Beograda.

 

Plan detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan – Ušće, izrađen je suprotno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, a njegovim usvajanjem Skupština grada Beograda zloupotrebila je svoja ovlašćenja, ali i uzurpirala ovlašćenja državnih organa nadležnih za ocenjivanje usklađenosti planskih dokumenata, čime je prekršen i Ustav RS.

 

Izgradnja gondole na pravcu Kalemegdan – Ušće zabranjena je kako odredbama Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (PGR), tako i odredbama Generalnog ubanističkog plana Beograda (GUP). Međutim, u tekstu Plana detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan – Ušće (PDR) izneto je pogrešno tumačenje da GUP i PGR nisu međusobno usklađeni, kao i pogrešno tumačenje Zakona o planiranju i izgradnji po kome je, u slučaju njihove neusaglašenosti, moguće izabrati jedan od dva hijerarhijski viša planska dokumenta i na njemu zasnovati plan nižeg reda. Tako je protivzakonitim odabirom između dva obavezujuća plana, odlučeno da će se poštovati isključivo odredbe GUP koje su volšebno protumačene kao one koje idu u korist namerama za izgradnju gondole.

 

Plan detaljne regulacije za gondolu izradilo je preduzeće Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS), kao donaciju naručiocu, JP “Skijališta Srbije”. Rukovodilac izrade plana bio je Igor Marić, potpredsednik Udruženja arhitekata Srbije.

 

 

Podsećamo javnost i nadležne organe da je još uvek u toku postupak procene uticaja izgradnje gondole Kalemegdan – Ušće pred organima Ministarstva zaštite životne sredine, te da ishod ovog postupka može dokazati štetnost ovog projekta po zaštićena dobra, vizure i zelene površine našeg grada, čime može biti zaustavljena izgradnja ovog nepotrebnog, skupog i štetnog objekta. Inicijativa ovaj proces prati i obavestiće javnost o datumu javne rasprave o izgradnji gondole.

 

Izgradnje gondole Kalemegdan – Ušće još jedan je u nizu napada gradske vlasti na zaštićena prirodna i kulturna dobra Beograda, a njeno izvođenje znači dalju i nepovratnu devastaciju beogradskog priobalja, zaštićenih vizura, zelenila parka “Ušće” i najvrednijeg spomenika kulture – Beogradske tvrđave.

 

Gradonačelnik Beograda, Zoran Radojičić, najavio je da će izgradnja beogradske gondole početi u maju. Sporazum o saradnji na realizaciji ovog projekta prethodno su potpisali Radojičić i direktor JP “Skijališta Srbije”, Dejan Ćika, protiv kojeg je nedavno podneta krivična prijava zbog učešća u devastaciji nacionalnog parka Kopaonik, pomaganjem izgradnje nelegalne kafane na Pančićevom vrhu.

 

PREUZMITE INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI PDR-A ZA GONDOLU OVDE

 

Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti podnele su inicijativa Ne davimo Beograd i vanredna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Jelena Jerinić.
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .