Vruće teme

Ne davimo Beograd: Podneta inicijativa Ustavnom sudu zbog plana za gondolu

MediaSfera

 

 

Inicijativa Ne davimo Beograd podnela je danas Ustavnom sudu RS inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti plana detaljne regulacije kojim je Skupština grada Beograda omogućila izgradnju gondole Kalemegdan – Ušće.
Sastavni deo inicijative je i zahtev da se hitno obustavi izvršenje svih pojedinačnih akata ili radnji koje mogu biti preduzete na osnovu plana detaljne regulacije za gondolu, a zbog ozbiljnih posledica na uređenje i životnu sredinu grada Beograda.

 

Plan detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan – Ušće, izrađen je suprotno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, a njegovim usvajanjem Skupština grada Beograda zloupotrebila je svoja ovlašćenja, ali i uzurpirala ovlašćenja državnih organa nadležnih za ocenjivanje usklađenosti planskih dokumenata, čime je prekršen i Ustav RS.

 

Izgradnja gondole na pravcu Kalemegdan – Ušće zabranjena je kako odredbama Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (PGR), tako i odredbama Generalnog ubanističkog plana Beograda (GUP). Međutim, u tekstu Plana detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan – Ušće (PDR) izneto je pogrešno tumačenje da GUP i PGR nisu međusobno usklađeni, kao i pogrešno tumačenje Zakona o planiranju i izgradnji po kome je, u slučaju njihove neusaglašenosti, moguće izabrati jedan od dva hijerarhijski viša planska dokumenta i na njemu zasnovati plan nižeg reda. Tako je protivzakonitim odabirom između dva obavezujuća plana, odlučeno da će se poštovati isključivo odredbe GUP koje su volšebno protumačene kao one koje idu u korist namerama za izgradnju gondole.

 

Plan detaljne regulacije za gondolu izradilo je preduzeće Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS), kao donaciju naručiocu, JP “Skijališta Srbije”. Rukovodilac izrade plana bio je Igor Marić, potpredsednik Udruženja arhitekata Srbije.

 

 

Podsećamo javnost i nadležne organe da je još uvek u toku postupak procene uticaja izgradnje gondole Kalemegdan – Ušće pred organima Ministarstva zaštite životne sredine, te da ishod ovog postupka može dokazati štetnost ovog projekta po zaštićena dobra, vizure i zelene površine našeg grada, čime može biti zaustavljena izgradnja ovog nepotrebnog, skupog i štetnog objekta. Inicijativa ovaj proces prati i obavestiće javnost o datumu javne rasprave o izgradnji gondole.

 

Izgradnje gondole Kalemegdan – Ušće još jedan je u nizu napada gradske vlasti na zaštićena prirodna i kulturna dobra Beograda, a njeno izvođenje znači dalju i nepovratnu devastaciju beogradskog priobalja, zaštićenih vizura, zelenila parka “Ušće” i najvrednijeg spomenika kulture – Beogradske tvrđave.

 

Gradonačelnik Beograda, Zoran Radojičić, najavio je da će izgradnja beogradske gondole početi u maju. Sporazum o saradnji na realizaciji ovog projekta prethodno su potpisali Radojičić i direktor JP “Skijališta Srbije”, Dejan Ćika, protiv kojeg je nedavno podneta krivična prijava zbog učešća u devastaciji nacionalnog parka Kopaonik, pomaganjem izgradnje nelegalne kafane na Pančićevom vrhu.

 

PREUZMITE INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI PDR-A ZA GONDOLU OVDE

 

Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti podnele su inicijativa Ne davimo Beograd i vanredna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Jelena Jerinić.
NAŠA IZDANJA

59. Oktobarski salon

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .