Vruće teme

Prekršajni sud ukinuo presude zbog upada u RTS

MediaSfera

 

 

Prekršajni sud ukinuo je presude od 30 dana zatvora petorici osuđenih zbog upada u zgradu Radio televizije Srbije u Beogradu tokom protesta „Jedan od pet miliona“, potvrdio je agenciji Beta predsednik Prekršajnog suda Milan Marinović.
On je rekao da su ukinute prvostepene presude i da se postupak ponavlja i da će se oni braniti sa slobode, te još večeras biti pušteni iz zatvora.

 

„U toku je komunikacija pisarnice Prekršajnog suda i zatvora da se proslede presude i dopis i da oni budu pušteni iz zatvora večeras“, rekao je Marinović.

 

Podsetimo, tokom protesta za vikend osam ljudi je privedeno zbog krivičnih dela, a devet zbog prekršaja. Predsednik Vučić traži od nadležnih da oslobode sve učesnike protesta koji su prekršajno kažnjeni, zbog nasilnog upada u RTS i tokom protesta ispred Predsedništva.

 

I od tog momenta u medijima su vrlo neprecizno i uglavnom netačno upotrebljavani pojedini pravni termini, što je kod nas čest slučaj.

 

Advokat Jovica Todorović, potpredsednik Advokatske komore Beograda objašnjava:

 

Amnestijom se daje oslobođenje od krivičnog gonjenja ili potpuno ili delimično oslobođenje od izvršenja kazne, zamenjuje se izrečena kazna blažom kaznom, daje se rehabilitacija ili se ukidaju pojedine ili sve pravne posledice osude.

 

Dakle, amnestija je akt koji se odnosi na neodređena lica za određena krivična dela. Kod nas je u nadležnosti Narodne skupštine i daje se u formi zakona. Poslednju amnestiju smo imali 2012. godine, a njena svrha je bila da se rasterete prenatrpani zatvori.

 

Pomilovanjem se poimenično određenom licu daje oslobođenje od krivičnog gonjenja ili potpuno ili delimično oslobođenje od izvršenja kazne, zamenjuje se izrečena kazna blažom kaznom ili uslovnom osudom, daje se rehabilitacija, određuje kraće trajanje određene pravne posledice osude ili se ukidaju pojedine ili sve pravne posledice osude.

 

Dakle, pomilovanje je akt koji se odnosi na određeno lice, i u nadležnosti je Predsednika Republike. Poslednje pomilovanje koje je bilo zapaženo u javnosti je ono kojim je predsednik Tomislav Nikolić oslobodio krivičnog gonjenja Dragana Džajića.

 

Ni amnestija, ni pomilovanje nisu primenjivi instituti  na prekrašje!

 

Abolicija je termin koji naše pravo ne poznaje, a uporedno ima slično značenje kao amnestija i pomilovanje, a u nekim sistemima i šire.

 

Desetak građana koji su učestvovali u demonstracijama u Beogradu u subotu i nedelju, osuđeni su od strane Prekršajnog suda u Beogradu za remećenje javnog reda i mira u jednom posebnom postupku u kome se osuđeno lice upućuje na izdržavanje kazne odmah po izricanju presude, zato što je osudjeno za teži prekršaj. Žalba ne odlaže izvršenje, ali je dopuštena. Osuđeni i njihovi branioci su izjavili žalbe, i o njihovim žalbama odlučuje  Prekršajni apelacioni sud.

 

Dakle, amenstija i pomilovanje su isključene u slučaju demonstranata koji su prekršajno osuđeni i kažnjeni. Oni se mogu naći na slobodi  ako Prekršajni apelacioni sud usvoji njihove žalbe i ukine presude kojima su osuđeni i kažnjeni ili ako Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka odustane od zahteva pre odluke Prekršajnog apelacionog sud. Dakle, odluka da li će se ti mladi ljudi naći na slobodi  je na Prekršajnom apelacionom sudu i na policiji.

 

Kao građanin sam bio šokiran zahtevima pojedinih opozicionih plitičara za milost Aleksandra Vučića, koji je izvesno naredio hapšenje ovih mladih ljudi,  a koji nema nikakva Ustavna i zakonska ovlašćenja da ih oslobodi, kao što nije imao ovlašćenja niti da naredi da budu pohapšeni. Do slobode i vladavine prava se ne može stići na kolenima!
NAŠA IZDANJA

59. Oktobarski salon

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .