Umetnost

Figura kroz misao: Izlozba vizuelne umetnice Jovane Jarebice

MediaSfera

 

 

 

U izložbenom prostoru Drinka Drinaka (Kosovska 3) u četvrtak, 14. marta od 20-23 časova biće otvorena samostalna izložba fotografija vizuelne umetnice Jovane Jarebice.
Izlozba je deo projekta „Figura kroz misao“ koji je nastao saradnjom i prijeteljstvom tri vizuelne umetnice Una Nikolić, Natalija Miladinović i i Jovane Jarebice koje su 29. novembra 2018. godine izložile svoj umetnički rad u Kući kralja Petra na Senjaku.

 

 

“Umetnička priča savremene umetnice počinje u dodiru sa pokretačkom idejom o istraživanju odnosa prema temi ženske figure. Svesna kretanja u postmodernim komunikativnim prostorima koji brišu distancu između različitih vrsta umetnosti, Jovana eksperimentiše u polјu  redstavlјačke umetnosti polazeći od sopstvene ekspresije ispitujući granice likovne pojavnosti. U zadržanoj distanci vizuelne predstave figure na medijima papira ili platna i tehnikama fotografije i slike, mogla bi se prepoznati klica introvertnosti, odnosno posmatranja teme iznutra, bez spolјnih uticaja”, piše u katalogu za izložbu Biljana Jotić, istoričar umetnosti.

 

Ko je Jovana Jarebica

 

Jovana Jarebica rođena 1986. u Beogradu. Diplomirala i magistrirala na fakultetu Primenjenih umetnosti u Beogradu, na odseku Primenjeno slikarstvo. Fotografija joj je jednako bitna, kao i slikarstvo, kojom se takmičila još u osnovno školskim danima, i osvajala prva mesta na republičkim takmičenjima. Kroz ceo život se ta dva umetnička pravca prožimaju i upotpunjuju.

 

Foto: Natalija Miladinović

 

Tako iza sebe ima dosta grupnih i nekoliko samostalnih izložbi u okviru slikarstva i fotografije. Izlagala je u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Japanu. Jedan je od učesnika prvog slikarskog simpozijuma u Skoplјu u Makedoniji.

 

Umetnički izraz

 

Ovim fotografijama želi da se poveze sa slikarstvom i stvori simbiozu dva pravca u umetnosti koja se po umetničkoj formi mogu osloniti jedno na drugo, ukazati i dopuniti, podstaći i iskazati jakim likovnim izrazom. Žena je nežno biće, graciozna i predmet obožavanja, ona na ovim fotografijama iskače iz standardne forme slikarstva, zamenjuje slikarsko platno i postaje trodimenzionalna slika prenesena na fotografiju.

 

 

Nije stavlјena u realni prostor, već je samo slikarski potez koji nestaje u nekim momentima, a opet tako jako isija. Na njenim fotografijama je cista emocija i licni doživlјaj. Paralela sa stvarnim i mračnim gublјenjem osećaja za samu sebe, i vraćanje u život izražena kroz isijavanje boje. Ovo je u stvari prikaz zene koja je podstaknuta i inspirisana da zasija jako, sa druge strane bačena u totalni mrak.

 

 

Jovana Jarebica fascinira načinom na koji pristupa fotografiji. Ona u stvari kroz „fotografski klik“ zabeleži gotov proces interakcije sa modelom. Oslikavajući žensko telo fluorescentnim bojama da bi na fotografiji imalo estetizovanu novu pojavnost forme, praktično eksperi mentiše sa realnim. Koloristički intenzitet simbolizuje jačinu potrebe za angažmanom u odnosu prema ženi kao biću. Slikarskim potezima kojenanosi direktno na telo briše granicu između tela i platna. Za Jovanino stvaralaštvo prepoznatlјiva je težnja za simbiozom različitih grana umetnosti. Novonastala estetika fotografije zabeležene sirove energije čiste i trenutne emocije je  ksperiment misaonog procesa u kome Jovana traži kako ličnu tako i društvenu ulogu umetnosti.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .