Kultura

KULTURNI CENTAR BEOGRADA: Tri nove izložbe u martu

MediaSfera

 

 

U Kulturnom centru Beograda u četvrtak , 14. marta u 19.00 u sva tri galerijska prostora bić otvorene tri nove izložbe.
Ovog meseca u Galeriji Artget prema koncepciji umetničke direktorke za 2019. godinu Milene Marjanović,  otvara se izložba ISPITIVANJE DUBINE, Đorđa Odanovića.

 

Ubedljivost fotografija nenarativnog karaktera na izložbi  Ispitivanje dubine, kao uostalom i u prethodnim Odanovićevim ciklusima, ne temelji se na njihovoj simboličkoj vrednosti, jer su one uvek bliže denotaciji nego konotaciji – denotaciji koja samo upućuje na označeni pojam ne ulazeći u sferu konotacije kao mogućih asocijacija. Odanovićeva fotografija donosi osećaj čoveka naspram mesta na kome jeste. Pred njom se percipira senzorijalni eho prostora. I tu smo kod najbitnijeg elementa ovog ciklusa – prostora, to jest treće dimenzije. Odanovićeve fotografije se ne samo gledaju nego se u njih i ulazi posredstvom stare zaboravljene tehnike, stereofotografije, u novije vreme aktualizovane posredstvom 3D filmova koji se i zasnivaju na anaglifima, čiji su koreni  upravo u stereofotografiji.

 

Stereofotografija funkcioniše na načelu po kojem se naše oči nalaze na udaljenosti između 60 i 70 milimetara jedno od drugog. Svako oko gleda iz drugog ugla, a spajanjem te dve slike u našem mozgu dobija se utisak plastičnosti.

 

„Najnoviju seriju Odanovićevih fotografija odlikuje stilska doslednost: na njima nema ničeg slučajnog, nema pada tonusa niti bizarnosti u kompoziciji, zapravo ništa nam ne odvlači pažnju od same dubine. Čvrst oslonac u uznemirujućoj panorami vizuelnih umetnosti našeg doba”, piše Milena Marjanović.

 

U Likovnoj galeriji umetnik Zoran Dimovski predstavlja  ambijentalnu  instalaciju POKLON.

 

Izložba radova Zorana Dimovskog publiku suočava sa  likovno transponovanim verbalnim izrazima, preuzetim iz registra usmerenog na političko upravljanje individualnim i kolektivnim telima. Oni su strpljivim i dugotrajnim manuelnim iscrtavanjem motivski uvedeni u okvire krajnje jednostavnih i kompoziciono svedenih, ali ujedno gestualnim elementima veoma bogatih vizuelnih prizora, koji se, stoga, mogu tretirati i kao indeksni tragovi umetničkog procesa. Na prilično neposredan način ti se prizori otvaraju posmatraču kao totalitet prikazanog, ali ujedno deluju i detaljima koji otkrivaju način izvedbe i dinamiku telesnih pokreta koji su do njega doveli. Da bi se radovi sagledali treba uroniti u detalje i pratiti načine preplitanja i sažimanja kolornih i gestualnih intenziteta, u čijem dinamičkom međuodnosu nastaju polja napetosti kojima je prožeta celokupna površina crteža.

 

 

U Podroomu  samostalnom izložbom umetnika Nadije Mustapić i Tonija Meštrovića pod nazivom Minuta šutnje predstavlja se projekat Rijeka 2020 Evropska prestonica kulture u Beogradu. Na ovaj način galerija Podroom nastavlja sa saradnjom i povezivanjem sa umetnicima i institucijama iz okruženja.

 

Minuta šutnje je koautorski projekat koji je nastajao tokom 2012. godine i 2013. godine na brodogradilištima „3.maj“ i „Brodosplit“ i kroz saradnju sa samim radnicima. Iza aktuelne ekonomsko-političke teme privatizacije brodogradilišta ili kraja tradicije brodogradnje u Hrvatskoj, stoji društveno marginalizovan, intenzivan rad kojem su izloženi radnici u toku proizvodnje. Rad govori o krhkosti identiteta, egzistencijalnoj i ekonomskoj neizvesnosti, nelagodnosti nakon trancizijskog perioda, reflektujući situaciju koja zadire i šire od lokalne problematike.

 

 

„U Minuti šutnje narativnost nije linearna, već je fra-gmentarno i prostorno strukturirana, a petokanalnu instalaciju povezuje jedinstvena zvučna komponenta koja orkestrira celokupni ambijent u audiovizuelni doživljaj. Posebna je pažnja ovdje usmjerena na suodnose slike i zvuka prilikom oblikovanja zvučnog ambijenta, koji imaju značajnu ulogu u stvaranju cjelokupnog doživljaja, oblikovanju volumena instalacije, određiva-nju koordinata prostora, povezivanju, stvaranju kontinuiteta te formiranju atmosfere i slojeva značenja.“ (iz teksta Branke Benčić, katalog Minuta šutnje)

 

Izložba se realizuje u okviru programa projekta Rijeka 2020 Evropska prestonica kulture u Beogradu i deo je programskog pravca Kuhinja.

 

Sve tri izložbe otvorene su do 4. aprila.

 

Galerije Kulturnog centra Beograda su otvorene svakog dana od 12:00 do 20:00, sem nedeljom i državnim praznicima.

 

Program galerija podržavaju Grad Beograd — Sekretarijat za kulturu i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .