Kultura

Dela Petra Lubarde u Kulturnom centru Srbije u Parizu

 

MediaSfera

 

 

Foto: Borba petlova (1958), arhiva Kuće legata, Ivana Ceković

 

 

U sredu, 13. februara u Kulturnom centru Srbije u Parizu otvorena je  izložba jednog od najprominentnijih predstavnika jugoslovenske moderne, Petra Lubarde.
Postavka u Parizu obuhvata 12 radova iz zbire Kuće legata, ali i bogatu arhivsku građu na dokumentarnim panoima među kojima su i dokumenti koji se ovom izložbom prvi put predstavlјaju publici. Izložbu prati reprezentativan, bogato ilustrovan katalog sa tektom autorke i kustosa izložbe MA Dine Pavić, istoričarke umetnosti.

 

Organizacija izložbe obuhvatila je saradnju sa porodicom Petra Lubarde i porodicom Gatalović i brojnim institucijama: Muzej savremene umetnosti (Beograd), Arhiv Jugoslavije (Beograd), Muzej Jugoslavije (Beograd), Spomen – zbirka Pavla Belјanskog (Novi Sad) i Muzej savremene umetnosti  Univerziteta u Sao Paolu.

 

Noslac projekta je Kuća legata a isti se realizuje pod pokrovitelјstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, uz podršku Ambasade Srbije u Republici Francuskoj i Kulturnog centra Srbije u Parizu.

 

Izložba će biti predstavlјena pariskoj publici u Kulturnom centru Srbije u Parizu do 20. marta 2019. godine u okiru programa koji prati obeležavanje Dana državnosti Republike Srbije. Na otvaranju izložbe publici će se obratiti gospodin Filip  Brusić – Renaud,  direktor Kuće legata, Radoslav Pavlović, direktor Kulturnog centra Srbije u Parizu, ambasadorka Republike Srbije  u Francuskoj  gospođa Nataša Marić  i MA Dina Pavić, autorka izložbe.

 

Filip Brusić– Renaud, director Kuće Legata, ambasadorka Republike Srbije u Francuskoj gospođa Nataša Marić i Radoslav Pavlović, direktor Kulturnog centra Srbije u Parizu

Iz kataloga izložbe

 

Istorijski kontekst u kome je egzistirao i unutar koga se razvijalo slikarstvo Petra Lubarde bio je omeđen zbivanjima u svetskoj političkoj, duhovnoj i umetničkoj sferi posle 1945, a koje su se reflektovale na sociopolitičke i kulturne prilike u jugoslovenskom posleratnom društvu. Na liniji ove promene u likovnoj umetnosti i formiranje specifičnog socijalističkog modernizma nalazilo se i slikarstvo Petra Lubarde. Nјegova umetnost je u svojoj tematici sažimala specifičnost geografskog podneblјa, ideološki prihvatlјive elemente nacionalne istorije i mitologije, a njegov izražajni jezik je bio na tragu poigravanja između realizma i apstrakcije. Ovakva umetnost je vrednovana kao autentična i igrala je ulogu u emancipaciji i umetničkom dijalogu koji je kroz nju vođen sa aktuelnim tokovima u umetnosti na međunarodnoj sceni.

 

Kuća legata

 

Kuća  legata iz Beograda obuhvata jedanaest zadužbina, a među njima je i legat Petra Lubarde, jednog od najvažnijih srpskih i jugoslovenskih slikara. U njemu se nalaze slike koje je poznati umetnik poklonio Gradu Beogradu, lični predmeti, biblioteka, arhivska građa, nameštaj i drugi predmeti.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .