Fenomeni

Hrvatska ili Vatikan: Gde se nalazi Ilovačka krčmija

MediaSfera

 

Foto: Wikipedia

 

 

Ilovička krmčija nastala 1262. godine najstariji je sačuvani prepis Nomokanona Svetog Save. Ovaj vredni rukopis Hrvati su tokom Drugog svetskog rata ukrali iz manastira Svetih Arhangela u Ilovici na Prevlaci, kod Tivta, i odneli u Hrvatsku.
Gde se danas ovo srpsko blago tačno nalazi, nije sigurno utvrđeno. Po jednim tvrdnjama Hrvati su ga 1995. godine predali Vatikanu, a po drugim se još nalazi u Zagrebu u biblioteci Hrvatske akademije nauke i umetnosti pod signaturom IIIC9. Crnogorski istoričar Božidar Šekuarac, u intervju u Monitoru, kaže da seIlovačka krčmija nalazi u Zagrebu u Svučilišnoj biblioteci.

 

Pokret za obnovu Kraljevine Srbije pokrenuo je inicijativu da se konačno utvrdi gde se nalazi i da se jedan od najvrednijih dokumenata naše istorije konačno vrati tamo gde i pripada. Predlog da se država i crkva ujedine i zajednički zatraže nazad vrednu srpsku baštinu upućen je Vladi Srbije i Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

 

„Reč je o izuzetno vrednom dokumentu, jer se radi o jednom od prvih naših ostavština i pokazatelja koliko Srbija dugo postoji. Krmčija Svetog Save je nomokanon ili zbirka prvih građanskih i crkvenih spisa koje je Sveti Sava zajedno sa svojim učenicima skupljao. To je zbornik propisa iz Vizantije i možemo reći da je to prvi srpski Ustav“, objašnjava za Sputnjik predsednik POKS-a Žika Gojković.

 

Zakonopravilo ili Krmčija regulisalo je veoma veliku oblast društvenih odnosa. Imalo je 70 glava: 6 uvodnih, 44 crkvenog prava i 20 svetovnog prava.  Zakonopravilo nije samo puki prevod vizantijskih građanskih i crkvenih pravnih akata, nego sadrži i tumačenja koja je napisao Sveti Sava. Sačuvano je više prepisa Savinog Zakonopravila.

 

„Imamo nekoliko prepisa: jedan se nalazi u Moskvi, četiri se nalaze u Srbiji, a ovaj najjvažniji još ne znamo sa sigurnošću gde se nalazi. Najvažniji je zato što je iz 1262. godine, a svi ostali su kasnije načinjeni“, kaže Gojković.

 

Ilovički prepis nastao je u 13. veku u manastiru Svetog Arhanđela Mihaila na Ilovici, u današnjem manastiru Svetih Arhanđela kod Tivta, gde se nalazilo sedište Zetske episkopije.  Pisan je na pergamentu i ima 398 listova. Iste godine kada je nastala Ilovička krmčija, načinjen je jedan prepis na bugarskom jeziku. Sa njega je 1284. godine sačinjen prepis za Rusiju, tzv. Rjazanska krmčija.

 

Izvor: Sputnik
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .