Kultura

Predavanja u okviru pratećeg programa izložbe SVA LICA KULTURE

MediaSfera

 

10.januar u 18. časova

ULOGA I ZNAČAJ ŠI (SHI) U KINESKOM DRUŠTVU

 

Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, dr Radosav Pušić, ujedno i direktor Instituta Konfucije u Beogradu, održaće u Atrijumu Narodnog muzeja predavanje o učenjacina, kao jasno prifilisanoj grupaciji u okviru društva drevne Kine. Zainteresovani posetioci će imati mogućnost da  saznaju o klјučnim elementima njihove kulture, kao nezaobilazanom fenomenu za razumevanje kineske civilizacijske matrice.

 

17. januar u 18 časova

ESTETIKA KLASIČNOG KINESKOG SLIKARSTVA

 

Od VII do XVII veka u kineskoj kulturi se razvija veliki broj stilskih i žanrovskih i estetskih usmerenja. Posebno plodan je bio period između X i XIII veka, kada je nastao i velik broj teorijskih radova u kojima se izlažu estetički stavovi autora, njihovo tumačenje i sagledavanje umetnosti, posebno slikarstva.

 

U okviru predavanja koje će u sklopu gostujuće izložbe Nacionalnog muzeja Kine Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine održati profesor Dušan Pajin, posetioci Narodnog muzeja će moći da podrobnije upoznaju kinesko slikarstvo, ali i da saznaju o teorijskim radovima posvećenim estetici slikarstva u tom vremenu. Posebno zanimlјive su paralele koje se mogu pvući sa Da Vinčijevom tekstovima o slikarstvu, kojima su kineski autori prethodili nekoliko vekova.

 

24. februar u 18 časova

SIMBOLIZAM KINESKIH VRTOVA

 

Fenomen kineskih vrtova prepoznaje se u trajanju dužem od 2000 godina. U okviru predavanja koje će održati dr Dušan Pajin, osvedočeni poznavalac kultura Dalekog istoka, posetioci Narodnog muzeja će imati mogućnost da čuju o saznanjima istraživača, počev od najstarijih sačuvanih vrtova  iz perioda vladavine dinastije Ming (1368-1644), nadalјe.

 

Kineski vrtovi privukli su pažnju zapadnih estetičara u drugoj polovini XVIII veka. Smatra se da je njihovo otkrivanje značajno uticalo na stvaranje engleskog vrta, a ostali su, kako zanimlјivo svedočanstvo o lјudima tog vremena, tako i privlačni deo svetskog kulturnog nasleđa.

 

31. januar u 18 časova

KINESKO SLIKARSTVO IZ NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

U okviru pratećeg programa međunarodne gostujuće izložbe Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine  posetioci Narodnog muzeja će kroz predavanje Lidije Ham Milovanović, višeg kustosa Narodnog muzeja, imati mogućnost da upoznaju skromnu, ali naročito zanimlјivu celinu kineskog slikarstva koja se čuva u okviru fonda Narodnog muzeja u Beogradu.

 

Na predavanju će biti reči o načinu dospeća radova u Narodni muzej, njihovoj raznovrsnosti, o značaju i dosadašnjim saznanjima.

 

7. februar u 18 časova

TELO KAO ISHODIŠTE STAROKINESKE FILOZOFIJE

 

U sklopu izložbe Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine , kroz predavanje sinologa dr Radosava Pušića, posetioci Narodnog muzeja će moći da i na ovaj način otkriju delić preboogate kineske kulture.

 

Doživlјaj  tela kao vidlјive strane različitih energija koje oblikuju naše biće, svojstven je starokineskoj filozofiji. Različite energije se prepliću, sudaraju, odbijaju, balansiraju, kako unutar tela tako i van njega. Usled njihovog neprekidnog dejstva, telo je nosilac energetskog omotača koji se širi i zrači izvan njega.

 

Promišlјanje složene strukture tela,u osnovi je kako fizičke tako i metafizičke stvarnosti. Starokineska filozofija na tom tragu razume svet prirodu i čoveka.

 

Radionioce za odrasle

 

12. januar u 13 časova

KINESKA KALIGRAFIJA

Narodni muzej, u saradnji sa Institutom Konfucije, organizuje radionicu za odrasle Kineska kaligrafija u subotu 12. januara od 13 časova. Radionica se realizuje u sklopu pratećih programa izlžbe Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine.

 

2. februar u 13 časova

KINESKA KULTURA ČAJA

 

Narodni muzej, u saradnji sa Institutom Konfucije, organizuje radionicu za odrasle Kineska kultura čaja u subotu 2. februara od 13 časova. Radionica se realizuje u sklopu pratećih programa izlžbe Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine.

 

Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .