Kultura

Olga Sabo: Knjige za srpsku decu u Glamoču

MediaSfera

 

 

Olga Sabo, istraživač-saradnik u Institutu za srpski jezik SANU, pokrenula je plemenitu akciju prikupljanja knjiga za srpsku decu u Glamoču.
“Bliže se praznici. Vreme za lјubav i plemenitost prema bližnjima. I zato, želela bih da vas zamolim da se priklјučite akciji obnavlјanja biblioteke manastira Veselinje (pored Glamoča) koja bi predstavlјala veliku pomoć u organizovanju dopunske nastave srpskog jezika.

 

U okolini Glamoča Srbi su većinski narod, ali bez prava da njihova deca uče srpski (maternji) jezik i uče, i koriste ćirilicu. Pošto Glamoč pripada Herceg-Bosansko županiji (Federacija BIH) obraćali su se i resornom ministru županije i ukazivali da krši mnogo međunarodnih konvencija i Ustav BIH, ali ništa se nije promenilo . Nije, čak, ni odgovorio na predstavke.
I zato, molim vas za pomoć da sačuvamo naš lepi jezik i pismo.

 

Pronađite dve-tri knjižice ili slikovnice štampane ćirilicom (za predškolski i osnovnoškolski uzrast), ponesite ih kad krenete u Knez Mihailovu,, i ostavite na portirnici Instituta za srpski jezik SANU (Knez Mihailova 36) na moje ime (ili pošalјite poruku, pa ćemo se naći gde vam odgovara).

 

Akcija traje do 5. februara..

 

Želim vam srećne i vesele praznike, i unapred se zahvalјujem na pomoći.

Akciju su do sada podržali:
Institut za srpski jezik SANU
Matematički institut SANU
Istorijski institut SANU

Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković”

 

Manastir Veselinje

 

Zadužbina Veselina Naerlovića iz sela Vrba, koji je u vreme Kralјevine Jugoslavije imao fabriku kože u Sarajevu. Podignut je 70-ih godina prošlog veka, na temeljima starog hrama Svetih apostola Petra i Pavla koji je zapaljen za vreme II svetskog rata.  Posvećen je Rođenju Svetog Jovana Krstitelja. U sklopu manastira nalaze se grobnice zadužbinara i spomen-kosturnica novomučenika postradalih od ustaša u II svetskom ratu, u jamama na prostoru Glamoča.

 

Još u 6. veku u vreme cara Justinijana, na ovome mestu postojala je hrišćanska bazilika, čiji su temelјi još uvek sačuvani (konzervirani temelji se nalaze u neposrednoj blizini). U neposrednoj blizini manastira nalaze se stećci. Manastir je teško oštećen tokom ratova u bivšoj SFRJ od strane Hrvatske vojske tokom 1995/96. godine, i u još dva navrata 1998. i 1999. godine.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .