Događaji

,,Okamenjeno sećanje: Memorijalizacija Prvog svetskog rataˮ

MediaSfera

 

 

Istoričar, nekadašnji upravnik Narodne biblioteke Srbije i državni sekretar za kulturu Dejan Ristić, u saradnji sa arhitektom-konzervatorom i istaknutim stručnjakom u oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa Radetom Mrlјešom, održaće u petak, 21. decembra 2018. godine sa početkom u 12 sati, Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka (Rige od Fere br. 4) predavanje na temu ,,Okamenjeno sećanje: Memorijalizacija Prvog svetskog rataˮ.
Uvodno izlaganje održaće dr Vuk Vukićević, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.

 

Fenomen vojnih memorijala i mesta stradanja, kao specifičan i posebno dragocen segment nepokretnog kulturnog nasleđa, ne prestaje da privlači pažnju najšire javnosti.

 

Na samom kraju godine tokom koje je obeležavan vek od velike pobede Srbije u Prvom svetskom ratu primereno je da taj događaj sagledamo i kroz naše stogodišnje materijalizovano sećanje.

 

 

Brojni tipološki, umetnički i sadržajno raznoliki vojni memorijali i mesta stradanja koji se nalaze na našoj nacionalnoj teritoriji, kao i na području brojnih zemalјa svedoče o načinima sagledavanja, vrednovanja i memorijalizacije prvog globalnog oružanog sukoba u istoriji čovečanstva.

 

Na koji način smo se u prethodnih stotinu godina sećali događaja i ličnosti iz razdoblјa Prvog svetskog rata?

 

Čega smo se sa ponosom sećali, a šta smo uporno zaboravlјali?
Kako smo to svoje zajedničko sećanje učinili trajnim?
Šta su to mesta opomene, a šta mesta pobede?
U čemu su sve specifičnosti, ali i veliki značaj vojnih memorijala i mesta stradanja?
Kakvu nam večnu poruku šalјu i čemu nas uče vojni memorijali i mesta stradanja?

 

Na ta, kao i na druga pitanja, odgovore će ponuditi predavači.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .