Medijske inicijative

Srpski PEN centr: Preispitati smenu Milutina Petrovića u UK Parobrod

MediaSfera

 

 

Srpski PEN centar traži od Opštine Stari Grad, kao osnivača Ustanove kulture Stari Grad – Parobrod, da preispita smenu Milutina Petrovića sa mesta vd direktora ove ustanove.
Milutin Petrović, poznati reditelj, smenjen je odlukom opštine Stari Grad sa mesta vd direktora Ustanove kulture Stari Grad – Parobrod, uprkos podršci zaposlenih i ostvarenim rezultatima u vođenju ove ustanove u prethodnom periodu.

 

Srpski PEN centar smatra da odgovori koji su od strane nadležnih u opštini Stari Grad pruženi javnosti nisu dovoljni, utoliko pre ako se imaju u vidu zahtevi zaposlenih da se situacija u Parobordu raščisti i da se Petroviću pruži prilika da nastavi da vodi ovu ustanovu kulture.

 

Srpski PEN centar se nedvosmisleno zalaže za profesionalizaciju upravljanja u javnim ustanovama kulture i za poštovanje programske i kulturne autonomije ovih ustanova od strane njihovih osnivača.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .