Umetnost

Narodni muzej: Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine

MediaSfera

 

 

Petak, 14. decembar u 19 časova

Narodni muzej u Beogradu

Trg Republike 1a

 

 

U obnovlјenom Narodnom muzeju u Beogradu se u petak 14. decembra u 19 časova, otvara prva međunarodna tematska izložba. Reč je o gostovanju Nacionalnog muzeja Kine iz Pekinga  izložbom pod nazivom Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine.
U nastojanju da predstavi različite aspekte života veševekovne elitne društvene grupacije literata, odnosno učenjaka koji su istovremeno bili državni službenici, odabrana postavka obiluje raznovrsnim materijalom: Od predemeta likovne i primenjene umetnosti, koji svedoče o njihovim umetničkim izrazima i traganjima, do detalјa koji su bili delom svakodnevice, oslikavajući estetska polazišta i moralna uverenja.

 

Učenjaci su činili elitni društveni sloj svojstven drevnoj Kini, koji je predstavlјao oslonac političkog, moralnog i građanskog života tradicionalnog kineskog društva. Među više od 100 eksponata, posetioci izložbe Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine biće u mogućnosti da se upoznaju i uživaju u dometima tradicionalnog kineskog slikarstva, kaligrafije, keramike, u predmetima od žada, kineskoj bronzi, delovima nameštaja i tekstilu.

 

Drzač za četkice 1736-1795, porcelan

 

Posetioci izložbe će moći da se upoznaju sa znanjima i veštimnama kojima su kineski literati morali ovladati radi sticanja lične celovitosti, poput slikanja i kaligrafije, muzike, šaha, proučavanja spisa sa svitaka i mnogih drugih.

 

Lepeza sa kaligrafskim ispisom, 1644-1911.

 

Odabranim eksponatima izložbe Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine koji otelovlјavaju lepotu i uzvišenost, jedinstvo života i duhovnosti, sklad čoveka i prirode, pruža se uvid u autentičan svet kineske umetnosti.

 

Spajajući likovni izraz sa ličnim životom, uklјučujući navike, obaveze i slobodno vreme, priča o kineskim učenjacima temelјi se na kineskoj istoriji i filozofiji.  Približavanjem „svih lica kulture“ kineske tradicionalne umetnosti publici Narodnog muzeja u Beogradu, omogućićemo unapređenje poznavanja izuzetnog civilizacijskog nasleđa kineske kulture.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .