Kultura

Izložba: Dan vredan veka – 1. decembar 1918.

Proglašenje Kraljevine SHS, Ivan Tisov

MediaSfera

 

Foto: Muzej Jugosalvije, Narodni muzej, Wikipedia

 

 

 

Muzej Jugoslavije će 1. decembra 2018, na dan kada se navršava 100 godina od ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu državu, otvoriti izložbu Dan vredan veka.
Zbog radova u objektu Muzej 25. maj izložba će se održati u Palati Srbija na Novom Beogradu. Izložbu je moguće posetiti svakog vikenda uz obaveznu prijavu na https://goo.gl/v8yRrs ili putem telefona, svakog radnog dana od 12 do 14 časova, na broj 0611586942.

 

Delegacija Kraljevine SHS na Mirovnoj konferenciji u Parizu, Ivan Tišov, Narodni muzej

 

Autorski tim izložbe čine Radovan Cukić, kustos, Veselinka Kastratović Ristić, muzejska savetnica, Marija Vasiljević, kustoskinja (Muzej Jugoslavije) i dr Zoran Bajin, istoričar (Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković). Izložba objašnjava nastajanje Jugoslavije kao čin kome je prethodilo dugogodišnje zalaganje kulturne i intelektualne elite za ujedinjenje južnih Slovena, ali i naglašava koliko su se vizije stvaranja jugoslovenske države razlikovale od jedne do druge interesne grupe i kroz različite periode. Pored arhivskih dokumenata, plakata i fotografija iz tog perioda biće izložene umetničke slike, skulpture, lični predmeti, odlikovanja i oružje.

 

Realizaciju izložbe – uglavnom kroz pozajmicu predmeta i dokumenata – pomoglo je preko 50 ustanova iz zemlje i regiona, kao i više kolekcionara i pojedinaca. Među njima su Narodni muzej Beograd, Vojni muzej Beograd, Arhiv Jugoslavije, Narodna biblioteka Srbije, Arhiv Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova RS, Muzej grada Beograda, Muzej za umetnost i zanatstvo Zagreb, Hrvatski istorijski muzej, Hrvatski državni arhiv, Narodni muzej Zaječar i Muzej savremene istorije Ljubljana.

 

Krunisanje kralja Petra I

 

Narativ izložbe započinje 1904. kada se u Beogradu, uz krunisanje kralja Petra I Karađorđevića i proslavu 100 godina od Prvog srpskog ustanka, organizuje više kulturnih manifestacija s jugoslovenskim predznakom. Izložba zatim prati period Prvog svetskog rata, kroz prizmu borbe za ujedinjenje, fokusirajući se na ratne ciljeve Vlade Srbije, delatnost Jugoslovenskog odbora i odnos velikih sila prema jugoslovenskom pitanju. Čin proglašenja ujedinjenja 1. decembra 1918. okosnica je cele postavke. Međutim, izložba se ne završava trenutkom proglašenja Kraljevine SHS, već se posvećuje i periodu državnog provizorijuma koji traje sve do donošenja Vidovdanskog ustava 1921. godine.

 

Palata Srbija

 

Palata Srbija izabrana je iz više razloga, a glavni je činjenica da je jedan od projektanata tog velelepnog objekta koji predstavlja simbol socijalističke Jugoslavije, Mihailo Mika Janković, arhitekta koji je potpisao i projekat prvog namenskog muzeja u Beogradu – Muzeja 25. maj (danas u sastavu kompleksa Muzeja Jugoslavije).

 

Muzej Jugoslavije

 

Oba objekta predstavljaju monumentalne primere moderne jugoslovenske arhitekture. Palata Srbija (nekada Zgrada SIV-a, po skraćenici za Savezno izvršno veće – vladu socijalističke Jugoslavije čije je sedište bila) otvorena je 1961. godine u vreme Prvog samita nesvrstanih zemalja koji se tu održao, a Muzej 25. maj 1962. povodom obeležavanja sedamdesetog rođendana Josipa Broza Tita.

 

Muzej Jugoslavije jedna je od malobrojnih institucija u regionu koja se kontinuirano bavi Jugoslavijom i njenom istorijom. Delokrug istraživanja i muzealizacije usmeren je na širok spektar različitih fenomena koji obeležavaju jugoslovensko nasleđe i iskustvo. Fond Muzeja Jugoslavije do pre nekoliko godina bio je uglavnom vezan samo za socijalističko nasleđe. Realizacija izložbi o periodu prve Jugoslavije donela je nove akvizicije koje dopunjavaju muzejski fond i legitimišu Muzej kao relevantan centar za proučavanje i prezentovanje celokupne istorije Jugoslavije.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .