Miroslavljevo jevanđelje svake subote u decembru u Narodnom muzeju

Miroslavljevo jevanđelje svake subote u decembru u Narodnom muzeju

MediaSfera

 

 

 

 

Najstariji sačuvani srpski ilustrovani ćirilični rukopis, Miroslavlјevo jevanđelјe, biće izloženo u Narodnom muzeju svake subote u decembru, kao i u petak 7. decembra.
Jevanđelјe je nastalo osamdesetih godina 12. veka. Pisano na pergamentu, sastoji se od 181 lista u kožnom povezu. Zapis na poslednjem listu jevanđelјa govori da ga je poručio humski knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje. Smatra se da je dijak Gligorije, čiji se potpis nalazi na poslednjem ispisanom listu, pisar ili minijaturista jevanđelјa.

 

Miroslavlјevo jevanđelјe se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, a jedan od listova je u Nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu.

 

Jevanđelјe je pisano na staroslovenskom jeziku, srpske redakcije i raške ortografije. Po svom sastavu je jevanđelistar – bogoslužbena knjiga koja ima delove četiri jevanđelјa. Tekst Jevanđelјa je pisan perom u dve kolumne, mrkom i crnom bojom, a većina naslova crvenom. Knjiga sadrži 296 minijatura crtanih perom, a zatim bojenih četkicom i ukrašenih zlatom. Kožni povez Jevanđelјa nije prvobitan, već je verovatno iz XIV veka, a pretpostavlјa se da je preuzet sa nekog drugog rukopisa.

 

Jevanđelјe je 1979. godine proglašeno za kulturno dobro od izuzetnog značaja, a u junu 2005. godine, Miroslavlјevo jevanđelјe je upisano na listu UNESKA Pamćenje sveta (Memory of the World). Narodna biblioteka Srbije koja je matična ustanova za zaštitu stare i retke knjige, propisala je da Miroslavlјevo jevanđelјe, može biti izlagano samo deset dana tokom jedne godine.